From Samvel Karapetian's Facebook Page

Anonymous
Anonymous

April 6th, 2018, 2:28 am #1


TO Sum it up - he is upset about the poor renovations of two churches in Van, one that has a page here on Edremit and another chapel not too far off. Specifically that such horrible damage is occurring to sites and inaccurate reconstructions are occurring because Armenian experts were not consulted. I wonder where those experts were when sites were being damaged and are being destroyed in Armenia...

ԴԱՐ ԱՆՑ ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ ՓՈՐՁՈՒՄ ԵՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ.
Հայ վերականգնող ճարտարապետների հետ չհամագործակցելու պատճառով թույլ տրվող կոպիտ սխալներով հանդերձ երևույթն աննախադեպ է և դրվատանքի արժանի

1) Քաղաքամեջի Ծիրանավոր եկեղեցին` 2011 և 2017 թթ. (լուս. Ս. Կարապետյանի և Ս. Դանիելյանի)

2) Վան-Տոսպ գավառում Արտամետ գյուղի եկեղեցին` 2004 (լուս.` Ս. Կարապետյանի), 2007 (լուս.` Ժ-Կ. և Շանթել Հոթելիեների) և 2011 թթ. (լուս.` Ս. Կարապետյանի):

https://scontent.fnyc1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B69BF46

https://scontent.fnyc1-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5B359A26
Quote
Share

VirtualAni
VirtualAni

April 7th, 2018, 3:19 pm #2

I've done my own condemnation to video for both the churches that I might publish myself on youtube if the material is not going to be included in a certain documentary that is currently in production.

The Edremit destruction was paid for by the EU, and undertaken by the construction company Kartalkaya, who also did the Aghtamar "restoration". Aghtamar was severely damaged, and both these small churches have been essentially destroyed as historical monuments - all of it was done in the name of "Turkish Armenian reconciliation".

My opinion is that Armenian "experts" will be no better than Turkish ones - neither appear are capable of looking at the monuments without wanting to use them as tools to further political agendas and personal status. There was complete silence from all Armenian sources about the low quality of the Aghtamar restoration, so why should things be better for these two smaller examples of destruction by restoration? There is also completer silence from all of them over the massive amount of restoration destruction at Ani, which a number of Armenians have been actively involved with and have supported.
Quote
Share