Untitled

Untitled

Joined: January 19th, 2011, 3:51 pm

April 7th, 2012, 10:25 am #1

Jag är ateist och betalar inte pengar till vår svenska kyrka. Jag är döpt, konfirmerad och har läst Bibeln i sin helhet mer än en gång. Jag har i unga år försökt att tro då detta förväntades av mig, då detta inte fungerade försökte jag att tro på tron, dvs nyttan med religionen, men inte heller det lyckades jag med. Mitt val att lämna svenska kyrkan handlade alltså om en markering mot religionen och inget annat.
Jag har inga generella problem med välgörenhet eller vård av den kyrkliga konstskatten och arkitekturen. Jag känner dock för egen del att dessa saker kan stödjas på bättre sätt än genom att ingå i en religiös församling. Jag har också ett passionerat förhållande till jakten på vad som är sant och vad som är rätt, jag vill absolut inte diktera vad andra skall tro eller göra men för egen del finner jag att kyrkan inte är den bästa platsen att komma till rätta med sådana saker.
Det är också viktigt för mig att andra människor mår bra i uttryckets vidaste bemärkelse. Om människor blir lyckliga av att gå i kyrkan och att tro på Gud vill jag naturligtvis inte förvägra dem den rätten. Jag är alltså ingen militant ateist som missionerar bland de troende och försöker att ta bort religiösa helgdagar ur almanackan. Dock förbehåller jag mig rätten att känna mig på moraliskt fast mark i mitt val att inte ingå i svenska kyrkan. Jag tar mig till och med friheten att känna mig som en bra människa trots att jag inte finner det särskilt önskvärt att religiös tro fortsätter att existera. Som sagt önskar jag inte avskaffa religion med tvång, snarare hoppas jag att det kommer att följa organiskt av vetenskaplig upplysning och moralfilosofisk diskurs. Som realist inser jag naturligtvis att religion och tro på det övernaturliga kommer att finnas kvar länge än och hoppas tills vidare att vi alla oliktänkande människor skall kunna leva och må bra tillsammans. Det skall nog gå bra. Både ateister och religiösa människor är i regel ganska trevliga, åtminstone i Skandinavien.
Avslutningsvis vill jag bemöta de beskyllningar om arrogans som någon riktade mot oss ateister. Jag vill inte utge mig för att tala för andra ateister eller ens påstå att jag är representativ för någon särskild grupp. Dock kan jag inte undgå att känna mig personligt träffad när någon talar om ateister som arroganta och dumma då de är tvärsäkra på att himlarna är tomma. Att vara ateist innebär inget annat än att man inte har någon religiös tro, det betyder alltså inte att man är säker på att Gud inte existerar. Jag påstår inte att jag vet att det inte finns någon Gud, men jag ser ingen anledning att tro det då ingen hållbar bevisning kommit i dagen. Om sådan bevisning kommer att produceras i framtiden kommer jag naturligtvis att ändra uppfattning. Jag förstår och respekterar om någon har en annan uppfattning men för egen del håller jag med Carl Sagan om att det är viktigt att avvakta med att tro på något tills det finns goda skäl att göra det.

Jag hoppas att ingen blir ledsen av vad det jag skrivit. Det var aldrig min avsikt att trampa någon på tårna. Jag ville bara att de som inte riktigt visste skulle förstå hur en ateist och avfälling från kyrkan resonerar. Om någon ändå tagit illa vid sig ber jag om ursäkt och hoppas att åsynen av denna ful-Seiko gör dig gladare :
Quote
Like
Share

Joined: January 19th, 2011, 3:51 pm

April 7th, 2012, 10:27 am #2

Detta skulle ha varit ett svar i kyrko-tråden men jag är bevisligen en klant (nt)
Quote
Like
Share

Joined: December 21st, 2009, 10:54 pm

April 7th, 2012, 10:32 am #3

Jag är ateist och betalar inte pengar till vår svenska kyrka. Jag är döpt, konfirmerad och har läst Bibeln i sin helhet mer än en gång. Jag har i unga år försökt att tro då detta förväntades av mig, då detta inte fungerade försökte jag att tro på tron, dvs nyttan med religionen, men inte heller det lyckades jag med. Mitt val att lämna svenska kyrkan handlade alltså om en markering mot religionen och inget annat.
Jag har inga generella problem med välgörenhet eller vård av den kyrkliga konstskatten och arkitekturen. Jag känner dock för egen del att dessa saker kan stödjas på bättre sätt än genom att ingå i en religiös församling. Jag har också ett passionerat förhållande till jakten på vad som är sant och vad som är rätt, jag vill absolut inte diktera vad andra skall tro eller göra men för egen del finner jag att kyrkan inte är den bästa platsen att komma till rätta med sådana saker.
Det är också viktigt för mig att andra människor mår bra i uttryckets vidaste bemärkelse. Om människor blir lyckliga av att gå i kyrkan och att tro på Gud vill jag naturligtvis inte förvägra dem den rätten. Jag är alltså ingen militant ateist som missionerar bland de troende och försöker att ta bort religiösa helgdagar ur almanackan. Dock förbehåller jag mig rätten att känna mig på moraliskt fast mark i mitt val att inte ingå i svenska kyrkan. Jag tar mig till och med friheten att känna mig som en bra människa trots att jag inte finner det särskilt önskvärt att religiös tro fortsätter att existera. Som sagt önskar jag inte avskaffa religion med tvång, snarare hoppas jag att det kommer att följa organiskt av vetenskaplig upplysning och moralfilosofisk diskurs. Som realist inser jag naturligtvis att religion och tro på det övernaturliga kommer att finnas kvar länge än och hoppas tills vidare att vi alla oliktänkande människor skall kunna leva och må bra tillsammans. Det skall nog gå bra. Både ateister och religiösa människor är i regel ganska trevliga, åtminstone i Skandinavien.
Avslutningsvis vill jag bemöta de beskyllningar om arrogans som någon riktade mot oss ateister. Jag vill inte utge mig för att tala för andra ateister eller ens påstå att jag är representativ för någon särskild grupp. Dock kan jag inte undgå att känna mig personligt träffad när någon talar om ateister som arroganta och dumma då de är tvärsäkra på att himlarna är tomma. Att vara ateist innebär inget annat än att man inte har någon religiös tro, det betyder alltså inte att man är säker på att Gud inte existerar. Jag påstår inte att jag vet att det inte finns någon Gud, men jag ser ingen anledning att tro det då ingen hållbar bevisning kommit i dagen. Om sådan bevisning kommer att produceras i framtiden kommer jag naturligtvis att ändra uppfattning. Jag förstår och respekterar om någon har en annan uppfattning men för egen del håller jag med Carl Sagan om att det är viktigt att avvakta med att tro på något tills det finns goda skäl att göra det.

Jag hoppas att ingen blir ledsen av vad det jag skrivit. Det var aldrig min avsikt att trampa någon på tårna. Jag ville bara att de som inte riktigt visste skulle förstå hur en ateist och avfälling från kyrkan resonerar. Om någon ändå tagit illa vid sig ber jag om ursäkt och hoppas att åsynen av denna ful-Seiko gör dig gladare :
du blandar ihop ateister och agnostiker.
/J
Quote
Like
Share

Joined: September 9th, 2011, 7:08 pm

April 7th, 2012, 11:05 am #4

Jag är ateist och betalar inte pengar till vår svenska kyrka. Jag är döpt, konfirmerad och har läst Bibeln i sin helhet mer än en gång. Jag har i unga år försökt att tro då detta förväntades av mig, då detta inte fungerade försökte jag att tro på tron, dvs nyttan med religionen, men inte heller det lyckades jag med. Mitt val att lämna svenska kyrkan handlade alltså om en markering mot religionen och inget annat.
Jag har inga generella problem med välgörenhet eller vård av den kyrkliga konstskatten och arkitekturen. Jag känner dock för egen del att dessa saker kan stödjas på bättre sätt än genom att ingå i en religiös församling. Jag har också ett passionerat förhållande till jakten på vad som är sant och vad som är rätt, jag vill absolut inte diktera vad andra skall tro eller göra men för egen del finner jag att kyrkan inte är den bästa platsen att komma till rätta med sådana saker.
Det är också viktigt för mig att andra människor mår bra i uttryckets vidaste bemärkelse. Om människor blir lyckliga av att gå i kyrkan och att tro på Gud vill jag naturligtvis inte förvägra dem den rätten. Jag är alltså ingen militant ateist som missionerar bland de troende och försöker att ta bort religiösa helgdagar ur almanackan. Dock förbehåller jag mig rätten att känna mig på moraliskt fast mark i mitt val att inte ingå i svenska kyrkan. Jag tar mig till och med friheten att känna mig som en bra människa trots att jag inte finner det särskilt önskvärt att religiös tro fortsätter att existera. Som sagt önskar jag inte avskaffa religion med tvång, snarare hoppas jag att det kommer att följa organiskt av vetenskaplig upplysning och moralfilosofisk diskurs. Som realist inser jag naturligtvis att religion och tro på det övernaturliga kommer att finnas kvar länge än och hoppas tills vidare att vi alla oliktänkande människor skall kunna leva och må bra tillsammans. Det skall nog gå bra. Både ateister och religiösa människor är i regel ganska trevliga, åtminstone i Skandinavien.
Avslutningsvis vill jag bemöta de beskyllningar om arrogans som någon riktade mot oss ateister. Jag vill inte utge mig för att tala för andra ateister eller ens påstå att jag är representativ för någon särskild grupp. Dock kan jag inte undgå att känna mig personligt träffad när någon talar om ateister som arroganta och dumma då de är tvärsäkra på att himlarna är tomma. Att vara ateist innebär inget annat än att man inte har någon religiös tro, det betyder alltså inte att man är säker på att Gud inte existerar. Jag påstår inte att jag vet att det inte finns någon Gud, men jag ser ingen anledning att tro det då ingen hållbar bevisning kommit i dagen. Om sådan bevisning kommer att produceras i framtiden kommer jag naturligtvis att ändra uppfattning. Jag förstår och respekterar om någon har en annan uppfattning men för egen del håller jag med Carl Sagan om att det är viktigt att avvakta med att tro på något tills det finns goda skäl att göra det.

Jag hoppas att ingen blir ledsen av vad det jag skrivit. Det var aldrig min avsikt att trampa någon på tårna. Jag ville bara att de som inte riktigt visste skulle förstå hur en ateist och avfälling från kyrkan resonerar. Om någon ändå tagit illa vid sig ber jag om ursäkt och hoppas att åsynen av denna ful-Seiko gör dig gladare :
*************
- ALLT ÄR ETT -
Quote
Like
Share

Joined: September 9th, 2011, 7:08 pm

April 7th, 2012, 11:10 am #5

skulle man nog kunna påstå att det har en rätt stor betydelse i ditt liv. Tror du inte på detta påstående, så kommer alltså det också ha en viss betydelse för hur du lever ditt liv...

*************
- ALLT ÄR ETT -
Quote
Like
Share

Joined: January 19th, 2011, 3:51 pm

April 7th, 2012, 11:23 am #6

du blandar ihop ateister och agnostiker.
/J
Du får kalla mig agnostiker om du vill men det är inget jag själv vill identifiera mig med. En agnostiker är en person som menar att det är omöjligt att veta om Gud finns eller inte, jag tror inte att jag vill hålla med om att det skulle vara omöjligt. Agnostiker verkar också ofta ha uppfattningen att Guds existens eller ickeexistens är ungefär lika sannolik, i den mån det stämmer är det inget jag kan känna igen mig i.
Att vara ateist (a = negation, theos = Gud) i bemärkelsen att man saknar tro på Gud är inte oförenligt med att vara agnostiker men jag håller inte med om att jag skulle ha förvirrat begreppen och jag skulle inte vilja kalla mig själv agnostiker.
Quote
Like
Share

Joined: August 7th, 2011, 4:19 pm

April 7th, 2012, 11:38 am #7

Jag är ateist och betalar inte pengar till vår svenska kyrka. Jag är döpt, konfirmerad och har läst Bibeln i sin helhet mer än en gång. Jag har i unga år försökt att tro då detta förväntades av mig, då detta inte fungerade försökte jag att tro på tron, dvs nyttan med religionen, men inte heller det lyckades jag med. Mitt val att lämna svenska kyrkan handlade alltså om en markering mot religionen och inget annat.
Jag har inga generella problem med välgörenhet eller vård av den kyrkliga konstskatten och arkitekturen. Jag känner dock för egen del att dessa saker kan stödjas på bättre sätt än genom att ingå i en religiös församling. Jag har också ett passionerat förhållande till jakten på vad som är sant och vad som är rätt, jag vill absolut inte diktera vad andra skall tro eller göra men för egen del finner jag att kyrkan inte är den bästa platsen att komma till rätta med sådana saker.
Det är också viktigt för mig att andra människor mår bra i uttryckets vidaste bemärkelse. Om människor blir lyckliga av att gå i kyrkan och att tro på Gud vill jag naturligtvis inte förvägra dem den rätten. Jag är alltså ingen militant ateist som missionerar bland de troende och försöker att ta bort religiösa helgdagar ur almanackan. Dock förbehåller jag mig rätten att känna mig på moraliskt fast mark i mitt val att inte ingå i svenska kyrkan. Jag tar mig till och med friheten att känna mig som en bra människa trots att jag inte finner det särskilt önskvärt att religiös tro fortsätter att existera. Som sagt önskar jag inte avskaffa religion med tvång, snarare hoppas jag att det kommer att följa organiskt av vetenskaplig upplysning och moralfilosofisk diskurs. Som realist inser jag naturligtvis att religion och tro på det övernaturliga kommer att finnas kvar länge än och hoppas tills vidare att vi alla oliktänkande människor skall kunna leva och må bra tillsammans. Det skall nog gå bra. Både ateister och religiösa människor är i regel ganska trevliga, åtminstone i Skandinavien.
Avslutningsvis vill jag bemöta de beskyllningar om arrogans som någon riktade mot oss ateister. Jag vill inte utge mig för att tala för andra ateister eller ens påstå att jag är representativ för någon särskild grupp. Dock kan jag inte undgå att känna mig personligt träffad när någon talar om ateister som arroganta och dumma då de är tvärsäkra på att himlarna är tomma. Att vara ateist innebär inget annat än att man inte har någon religiös tro, det betyder alltså inte att man är säker på att Gud inte existerar. Jag påstår inte att jag vet att det inte finns någon Gud, men jag ser ingen anledning att tro det då ingen hållbar bevisning kommit i dagen. Om sådan bevisning kommer att produceras i framtiden kommer jag naturligtvis att ändra uppfattning. Jag förstår och respekterar om någon har en annan uppfattning men för egen del håller jag med Carl Sagan om att det är viktigt att avvakta med att tro på något tills det finns goda skäl att göra det.

Jag hoppas att ingen blir ledsen av vad det jag skrivit. Det var aldrig min avsikt att trampa någon på tårna. Jag ville bara att de som inte riktigt visste skulle förstå hur en ateist och avfälling från kyrkan resonerar. Om någon ändå tagit illa vid sig ber jag om ursäkt och hoppas att åsynen av denna ful-Seiko gör dig gladare :
Har en exakt lika dan klocka och är sugen på lägga om till läder.
Kan du posta några fler bilder?
Quote
Like
Share

Joined: December 21st, 2009, 10:54 pm

April 7th, 2012, 11:50 am #8

Du får kalla mig agnostiker om du vill men det är inget jag själv vill identifiera mig med. En agnostiker är en person som menar att det är omöjligt att veta om Gud finns eller inte, jag tror inte att jag vill hålla med om att det skulle vara omöjligt. Agnostiker verkar också ofta ha uppfattningen att Guds existens eller ickeexistens är ungefär lika sannolik, i den mån det stämmer är det inget jag kan känna igen mig i.
Att vara ateist (a = negation, theos = Gud) i bemärkelsen att man saknar tro på Gud är inte oförenligt med att vara agnostiker men jag håller inte med om att jag skulle ha förvirrat begreppen och jag skulle inte vilja kalla mig själv agnostiker.
...är du en agnostiker. Och sannolikhetsläran ska nog lämnas helt utanför.
"Att vara ateist innebär inget annat än att man inte har någon religiös tro, det betyder alltså inte att man är säker på att Gud inte existerar." Fel: en ateist har ingen tro därför att han/hon FÖRNEKAR Guds existens.
Jag lägger ingen värdering i detta , och mitt inlägg var absolut inte respektlöst menat.
/J
Quote
Like
Share

Joined: December 21st, 2008, 9:21 pm

April 7th, 2012, 1:39 pm #9

'Förnekar' är fel ord. En bättre formulering är att en ateist tar avstånd från religiös tro. Ateism missförstås ofta av dem som tar illa vid sig varför det har fått någon slags 'dryg' stämpel. Visst finns det ateister som förnekar guds existens men det är inte dess definitionen. Samtidigt finns det (och detta är nog vanligare) ateister som bara tar avstånd från tro på någon gud, det är inte samma sak som att förneka existensen av någon gud.

--
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
Quote
Like
Share

Joined: January 19th, 2011, 3:51 pm

April 7th, 2012, 1:50 pm #10

Har en exakt lika dan klocka och är sugen på lägga om till läder.
Kan du posta några fler bilder?
Bandet är av märket Police och köpt på Klockmaster. Det är ett skinnband klätt med svart nylon och med vit kontrastsöm. Bandet håller ingen vidare kvalitet då det blivit ganska illa medfaret trots sparsam användning men å andra sidan så var det billigt och passade som en smäck på denna Seiko. Jag skall se om jag kan styra upp lite fler bilder.
Quote
Like
Share