TULSIDAS (tolk) en familie BOUCKE

TULSIDAS (tolk) en familie BOUCKE

Rosita Eikmann-Tilon
Rosita Eikmann-Tilon

August 18th, 2004, 12:21 pm #1

Ik ben op zoek naar any informatie over mijn
bet-overgrootvader:
TULSIDAR (Toolsee)
die samenwoonde met
CHRISTINA MARIA LEMEN (mijn bet-overgrootmoeder), omstreeks 1880 (-/+ 5 jaar).

Op een of andere manier moet hij ook familie zijn geweest (getrouwd zijn geweest met?) BOUCKE/1.
(Wijlen mevrouw WILLY BOUCKE - echtgenote van wijlen Mr. Jagernath Lachmon - en deze mevrouw BOUCKE/1 hadden hoogstwaarschijnlijk dezelfde grootvader: TULSIDAR).

TULSIDAR is tolk geweest gedurende de Hindostaanse Immigratie voor de overheid.

N.B. Ik heb de Historische Database Suriname - nationaalarchief.nl - reeds geraadpleegd, en ook beschik ik over de publicatie van alle Hindostaanse namen gedurende de immigratie. Daarin komt hij helaas niet voor.

Alvast hartelijk dank voor enige informatie.Quote
Share

Prem Girjasing
Prem Girjasing

August 14th, 2005, 11:21 am #2

Zeer geachte mevrouw,

In zijn zeer lijvig boekwerk "de Immigratie der Hindostanen in Suriname"haalt de auteur dr.C.J.M. De Klerk C.ss.R op bladzijde 80 enkele namen aan van de eerste tolken w.o. de tolk Toolsee. Misschien dat onder de engelse schrijfwijze de database kan worden geraadpleegd.

Ik merk hierbij op dat ik thans doende ben een research te doen naar hoofdtolk Sital Persad.
Mocht ik de meer informatie over Toolsee tegenkomen dan zal ik u hierover berichten.

Mijn motivatie en inspiratie naar de zoektocht van Sital persad heeft te maken met het feit dat wijlen mijn vader ook een behoorde tot het instituut der tolken maar dan in een veel latere periode ( 1947)

vertrouwend, u hiermee tot genoegen te hebben geinformeerd.

met vriendelijke groeten
Prem Girjasing
Quote
Share

Joined: April 18th, 2006, 11:19 am

April 26th, 2006, 10:02 am #3

Ik ben op zoek naar any informatie over mijn
bet-overgrootvader:
TULSIDAR (Toolsee)
die samenwoonde met
CHRISTINA MARIA LEMEN (mijn bet-overgrootmoeder), omstreeks 1880 (-/+ 5 jaar).

Op een of andere manier moet hij ook familie zijn geweest (getrouwd zijn geweest met?) BOUCKE/1.
(Wijlen mevrouw WILLY BOUCKE - echtgenote van wijlen Mr. Jagernath Lachmon - en deze mevrouw BOUCKE/1 hadden hoogstwaarschijnlijk dezelfde grootvader: TULSIDAR).

TULSIDAR is tolk geweest gedurende de Hindostaanse Immigratie voor de overheid.

N.B. Ik heb de Historische Database Suriname - nationaalarchief.nl - reeds geraadpleegd, en ook beschik ik over de publicatie van alle Hindostaanse namen gedurende de immigratie. Daarin komt hij helaas niet voor.

Alvast hartelijk dank voor enige informatie.


In het dankbaar boek van dr. J de Klerk _ de Brits Indische Immigratie wordt de naam van de tolk toelsie ) toolsee' aangehaald.
CBB in Paramarbo moet de overlijdens akte hebben van mw. Willy Boucke / echtegenote van J. Lachmon.
Op deze overlijdens akte moet zijn aangegegen wie haar ouders waren en een speurtocht naar haar ouders ook via CCB te Paramaribo zou moeten leiden naar de tolk Tooelsie.
Zie ook Lands Archief dooekhie weg mw. Ammersing en of mw. Tanya Sitaram.
Succes.
Quote
Like
Share

Rosita Eikmann-Tilon
Rosita Eikmann-Tilon

September 12th, 2010, 6:31 pm #4

Zeer geachte mevrouw,

In zijn zeer lijvig boekwerk "de Immigratie der Hindostanen in Suriname"haalt de auteur dr.C.J.M. De Klerk C.ss.R op bladzijde 80 enkele namen aan van de eerste tolken w.o. de tolk Toolsee. Misschien dat onder de engelse schrijfwijze de database kan worden geraadpleegd.

Ik merk hierbij op dat ik thans doende ben een research te doen naar hoofdtolk Sital Persad.
Mocht ik de meer informatie over Toolsee tegenkomen dan zal ik u hierover berichten.

Mijn motivatie en inspiratie naar de zoektocht van Sital persad heeft te maken met het feit dat wijlen mijn vader ook een behoorde tot het instituut der tolken maar dan in een veel latere periode ( 1947)

vertrouwend, u hiermee tot genoegen te hebben geinformeerd.

met vriendelijke groeten
Prem Girjasing
Geachte heer Prem Girjasing,

Heb jarenlang niets gedaan aan mijn speurtocht, door omstandigheden. Alsnog dank voor uw duidelijke informatie. Zal zeker hieraan werken.
Met vriendelijke groet,
Rosita Eikmann-Tilon
Quote
Share