Pârdod detaïas

Pērc, pārdod, maini šeit

Pârdod detaïas

proximo
Regular user
proximo
Regular user
Joined: May 29 2006, 06:17 PM

May 17 2012, 05:07 PM #1

ðeit ievietojam tikai detaïu pârdoðanas sludinâjumus!
ja kâdam vajag, ir stage6 racing mina LC galva.. jauna. par 4 tçrvetçm atdoðu :aiwa:
Grauzeejs Edit : Ar jaunajiem standartiem paceïam sludinâjumus ne âtrâk par 3 dienâm.

Pareiza sludinajuma noformulesana t.i. Detalas cena un veids (motors utt.) janorâda obligâti.
Visi,kas taisîs jebkadu savu privato randiòsaraksti ðeit, tiks soditi bez brîdinâjuma.
Quote
Like
Share

Frostijs
Regular user
Frostijs
Regular user
Joined: Jun 15 2010, 07:58 PM

May 17 2012, 05:11 PM #2

tatad pardodu Stage6 R/T variatoru. visu komplektu. viss chiki briki. 30 ls
stock sajugs ar dzeltenajam atsperem. 5 ls.
kkada nestock siksna, galigi laba, nav iekspuse nekadas plaisas. 5 ls
kkadi over skivji. 10 ls. taisni un jauki
liela sarkana hebo 90% atpere - 5 ls
ir vel cnc wings- 25 ls. pilniba jauns, pat nav iztestets.
ir vel papilam dalas no bws, vajag tikai jautat.
http://foto.inbox.lv/fakefrosty/dalas bildes no transmisijas linkaa!
Pârdodu daþâdas mina hor daïas. 26976072
Quote
Like
Share

daavuks
Regular user
daavuks
Regular user
Joined: Nov 11 2008, 10:48 AM

May 17 2012, 05:13 PM #3

pârdodu boostera stock diskus ar mizâm. diski R10, mizas ïoti labâ stâvoklî. 20ls
pârdodu stock spoguïus, stikli idçali, plastmasa mazliet apèakarçta. 3ls
MBK Booster Next Generation '01 (mixed style) - stâv garâþâ, gaida pavasari un bûvçjas

skype - dvuskans
29225975 (LMT)
Quote
Like
Share

Macuks13
Regular user
Macuks13
Regular user
Joined: Mar 23 2009, 03:31 PM

May 17 2012, 05:40 PM #4

Pārdodu dažādas detaļas no 4 taktu ķīnieša.

Cenas un viss pārējais norādīts linkā

http://foto2.inbox.lv/macuks13/Pardodu- ... C04167.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/839/dsc04168t.jpg/

Pārdoti jau ir ( Virzulis, cilindrs, roku sargi, gaisa filtrs)
<h1 class="blinkytext">
P&#257;rdodu uzl&#299;mes
</h1>
Quote
Like
Share

70cc
Regular user
70cc
Regular user
Joined: Apr 17 2011, 09:18 AM

May 17 2012, 05:44 PM #5

PARDODU:
sajugs stock + stock torq drive! - 5ls ar mazajam dzeltenajaam.
ideals Stock wingbell 107mm - 3ls ja nem kopa ar visu sajugu un skivjiem tad letak
12mm karbis ar manual choke - 10ls
pasaziera rokturi aerox - 2ls
stock klokjis ar seperatoru 10mm - 15ls
MF 360 kolektors - 5ls
aerox str8 benka parvalks balts - 6lsPAR CENAM VARAM PADISKUTET, SADARBOJOS AR PASTU.
YASUNI OR DIE

YAMAHA AEROX 70cc edition - PROJECT 12/13 HARDCORE
Quote
Like
Share

Richy55
Regular user
Richy55
Regular user
Joined: Nov 18 2010, 12:05 PM

May 17 2012, 05:57 PM #6

P&#256;RDODU...mina hor

Izputejs Yasuni C16 -100 ls ir sana maza buhte praktiski neredz
Sajugs fly malossi 24 ls stavoklis perfekts
Aizdedze ar magnetu jauna tipa 25 ls
Variatora vaks ar visu mehanismu kurbula 20 ls
Skivji stock perfekti 7 ls
Akitis labs - 5 ls
Radiators ar bacoku -15
Sedeklis ar kasti ar karbona tipa parvalku - 10 ls
indukcene -praktiski juana ar garo vadu + silikona pipite -7 ls
idukcene kada lietota -4 ls ar parasto pipiti
Bremžu disks paka&#316;&#275;jais 7ls
Visas salona plasmasas perfektas-29 ls var aceviski
aerejie plasmasi trukst panna un priekša pa visiem 19 ls var acevi&#311;i
Str8 pasaziera plasmasa virs bakas melna - 13 ls
Jauna tipa spidometrs 7ls
Numura turetajs kads optical parts -7 ls
Buzeti sanu kepa - 7,50 ls
Aerox diski ar jaunam riepam -40 ls +davana bremzu disks
Quote
Like
Share

RO
Regular user
RO
Regular user
Joined: Sep 22 2010, 06:58 PM

May 17 2012, 06:58 PM #7

pârdodu stage6 metâla kolektoru- 13ls
malaguti f15 eïïas baèoku, sûknîti 2ls
malaguti f15 gaisa filtrs( kaste+ ðšvamme) 3ls
visas detaïas uz minarelli horizontâlajiem motoriem, un visâm detaïâm stâvoklis labs!
RTG
Quote
Like
Share

Zebra
Regular user
Zebra
Regular user
Joined: Nov 25 2011, 05:54 PM

May 18 2012, 01:31 PM #8

Pârdodu minareli hor detaïas.
srkas 1gen ratus ar svaigâm mizâm 30ls
trumuïu karterus ar stock kloíeni un beigtiem gûltòiem 30ls
gaisa dzeses plastmasiòas, propeleris galîgi jauns ar karbona imitâciju 10ls
gaisa íçrâju 5ls
visu pakaïçjo trumuïbremþu sistçmu ar visu hçdeli un trosi 10ls

Ja ïoti vaig bildes tad prasi.
aprillia sr50 replica
Quote
Like
Share

plastikaats
Regular user
plastikaats
Regular user
Joined: Feb 18 2012, 02:48 PM

May 18 2012, 02:38 PM #9

pârdodu
piaggio zip ( vecâ)
- dakðu
- disku ar normâlu gumiju + bremþu disku
yamaha aerox '99 - SOLD
gilera runner '99 - SOLD
speedfight 2 lc '99 - SOLD[rat&#257;a]
yamaha aerox '12 - tuning
Quote
Like
Share

PORSHS
Regular user
PORSHS
Regular user
Joined: Aug 18 2009, 06:12 PM

May 19 2012, 07:54 AM #10

Paardodu uz MINARELLI AM6

VARSTS - 10LS
STOCK CILINDRS PILNA KOMPLEKTACIJA - 25LS
HEBO RACING IZPUTEEJS - 55LS
SAJUGS - 40LS
KAARBA - 40LS
Quote
Like
Share

matrix70cc
Regular user
matrix70cc
Regular user
Joined: Aug 26 2011, 06:40 AM

May 19 2012, 02:27 PM #11

pardodu klokeni no mina hor ac kopijas ljoti laba stavokli 5 ls vai mainu pret lielu sajuga atsperi.steidzami
http://www.bildites.lv/images/zwtbaq9h4z2427o01m.jpg
Quote
Like
Share

mini
Regular user
mini
Regular user
Joined: Jul 21 2009, 06:40 PM

May 19 2012, 04:42 PM #12

Pârdod!
Minarelli hor. îsto stockt kloíeni 10mm pirksts 10ls
minarelli kurbuïa gredzens prçkš 10mm kloíenes 1ls pilnîbâ jauns ne reizi lietots.
Minarelli kopijas kurbuïa gredzens uz 12mm kloíenes lietots 50sant
Mina hor. dzesçtâjplastmasa 2ls (neaplauzta)
minarelli hor. vario dzesçtâjðíîvis no orìinâlâ minarelli 3ls (neaplauzsts)
Minarelli hor. LC cilindrs nedaudz ieðvîkâta augða bet neko nemaina 70cc
Mina horizontâlo îso karteru amîti 5ls
mina stock filtra kasti ar ðvammi 5ls
mina hor aizdedzes magnçts 3ls
stage6 melnâ sajûga atspere jauna 5ls
mina kopijas CDI stock 5ls un Naraku neierobeþotais 15ls smile.gif
Bet mums patîk, mums patîk rolleri ar 70 kubiem un slçgtu pakaïu.....
Quote
Like
Share

mikijs
Regular user
mikijs
Regular user
Joined: Jan 6 2011, 08:21 PM

May 19 2012, 05:05 PM #13

Pârdots.
Quote
Like
Share

Kro
Newbie
Kro
Newbie
Joined: Apr 15 2012, 09:08 AM

May 20 2012, 12:27 AM #14

P&#257;rdodu deta&#316;as visas ir piln&#299;gi jaunas da&#316;a pat v&#275;l or&#291;in&#257;laj&#257; iepakojum&#257;.

Minarelli (Aerox)

Stage6 R/T vari&#257;tors ar dzes&#275;t&#257;jš&#311;ivi - 35ls
Stage6 SSP paaugstin&#257;t&#257;js (4 pak&#257;pes) -15ls
Koso str&#257;vas regul&#257;tors (lai da&#269;iks nenosvilst) - 8ls
Stage6 SSP bremžu mašinites v&#257;ci&#326;š (zils) - 5ls
Hrom&#275;ts s&#363;knis -7ls
Pul&#275;ts starteris -5ls
Denso 27 Iridium svece - 7ls
Stock cilindrs ar jauniem gredzeniem - 25ls
Stock klo&#311;ene - 15ls
Stock vari&#257;tors -5ls
Stock dzes&#257;t&#257;jš&#311;ivis - 3ls
Hebo siksna - 10ls
Stock torq ar sajugu(107mm) un wingbelu + atpseres - 15ls
Stock v&#257;rsts ar carbon lapi&#326;&#257;m - 8ls
Paioli amitis - 15ls (2gb)
Stock sture - 3ls (2gb)
Stock pogas - 10ls
Aerox plastikas ir visas iz&#326;emot resti un priekšu p&#257;r&#275;j&#257;s 10ls/gb
Stock filtra kaste ar švammi - 10ls

Piaggio / Gillera

Jaun&#257;s Gillera Runner diski (priekša 14 , aizm , 13 labas gumijas) - 65ls
RMS sporta g&#257;zes amartiz&#257;tors - 40ls


u.c. deta&#316;as.

Dr Evo Ac mina hor - 5ls
Aprillia sr50 1gen - ramis ar b&#257;ku , be&#326;&#311;i , sl&#275;dzeni - 30ls
Aprillia sr50 2gen a&#311;iša s&#257;nu plastikas 2gb - 10ls
Starplika piaggio diskam ar bremžu diksu - 8ls
Jaun&#257; NRG aizmugur&#275;jais disks ar gumiju - 30ls


125ccm +

180ccm Giliardoni cilindrs uz piagio lc - 30ls
125ccm karteri piaggio lc disku bremzes/trumu&#316;u - 80ls
125ccm reduktors ar v&#257;ku - 20ls
125ccm klo&#311;ene - 20ls
125ccm sajugs ar wingbellu - 30ls
180ccm 20,5mm karbur&#257;tors - 30ls
125ccm Aprillia sr50 aizmugur&#275;jais disks ar gumiju - 20ls
125ccm aizdedze ar magn&#275;tu - 30ls
125ccm str&#257;vas regul&#257;tors -30ls
125ccm CDI - 30ls
125ccm vario v&#257;ks - 15ls


Ir &#316;oti daudz daž&#257;du deta&#316;u tap&#275;c jaut&#257;jiet !

*PM
*Skype - goku559
*Nr - 29696161
Stagr6 R/T Custom Aerox 2012. - 1st place.

History:

Gillera Runner 2003" - Sold.
Aprillia Sr50r 2008 Carbon edittion" - Sold
Piaggio Zip RST" 1996''- Sold.
Aprillia Sr50 1gen''1998'' - Sold.
Yamaha Aerox'' - R/T Costum project 2012
Yamaha Aerox'' 2001- Sold.
Aprillia SR50'' 2003 - Sold.
Honda Ns-1 1998'' - Sold.
Gillera Runner 2001'' Sticker Edittion. - Sold.
Yamaha Aerox'' 99'' - Monster Energy (blue - yelow) project.

Powered with MotoGuru & VB.
Quote
Like
Share

norakstiitais
Regular user
norakstiitais
Regular user
Joined: Nov 26 2011, 08:38 PM

May 20 2012, 03:19 PM #15

Honda dio af24 motors. Ar nolauztu klokenes galu pie vario.Bez cilindra komplekta Var kadu dalu atseviski. Ir ari vario vaks,siksna,kurbula mehanisms . 15lsHonda Dio cdi. Jauns, bet kontaktini ir nepareiza seciba.Stekeris neiet pie pravodkas- 5ls
Honda dio prieksejais disks ar disku bremzi bez gumijas. Uzsists- 3lsHonda dio vert. stock truba. Ir metinats - 3ls
Honda dio priekseja bremzu trose trumulim ar rokturi-2ls
Honda dio af24 jauns stock cilindrs,virzulis,gredzeni + pirksts un seperators- 30ls
Honda dio af24 dzese plastmasas-4ls
Lifan karburators- 5ls
Metinata leo truba -3ls
Mina vert. motors .Lidzi nak 70cc cilindrs,galva,kolektors,dzeses plastikas slikta stavokli.- 30ls
Piaggio skipper bez motora -30ls
T.sk. lampas, visas plastmasas(slikta stavokli),ramis,baka,daksa,pak. amis,kaut kada gazesrucka,kresls, kaut kada pravodka, bremzu troses,un kas vel..Var ko atseviskiAprilia amico abi rati(trumulis)-Prieksejais ar labu gumija,pak. bez gumijas.-Abi kopa 10ls
Quote
Like
Share


Confirmation of reply: