Król Lew - Galeria HD

Nitrol
Karakal
Nitrol
Karakal
Joined: 9:50 PM - Apr 10, 2010

9:37 AM - Feb 27, 2011 #1

Je¶li to kogo¶ interesuje to za³o¿y³em galeriê screenów z Króla Lwa:
-Rozdzielczo¶æ HD (720p)
-2500 screenów
-Mo¿liwo¶æ komentowania
-3 wersje jêzykowe strony
http://lionking.jud.pl/
¿eby by³o uczciwie linka do PLZ umie¶ci³em na stronie g³ównej portalu, w linkach ;)
<center>
Jestem ze Stada Lwiej Ziemi. Wszystkich fanów Króla Lwa do nas serdecznie zapraszam.</center>
Quote
Like
Share

Nitrol
Karakal
Nitrol
Karakal
Joined: 9:50 PM - Apr 10, 2010

9:12 PM - Aug 27, 2011 #2

Aktualizacja:
Nowy adres:
http://lionking.trh.com.pl/pl/

za 2 miesi±ce max - wersja FullHD :D
<center>
Jestem ze Stada Lwiej Ziemi. Wszystkich fanów Króla Lwa do nas serdecznie zapraszam.</center>
Quote
Like
Share

Nitrol
Karakal
Nitrol
Karakal
Joined: 9:50 PM - Apr 10, 2010

7:53 PM - Oct 11, 2011 #3

A wiêc dzieje siê - s± ju¿ screeny FullHD do sceny z Duchem Mufasy! :D
<center>
Jestem ze Stada Lwiej Ziemi. Wszystkich fanów Króla Lwa do nas serdecznie zapraszam.</center>
Quote
Like
Share