IKAHIHIFO FAMILY TREE (Ha'a Ikahihifo)

IKAHIHIFO FAMILY TREE (Ha'a Ikahihifo)

MV TOKOMEA
MV TOKOMEA

June 8th, 2006, 8:03 pm #1

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)
Quote
Share

Josephine Manupule Uhatafe
Josephine Manupule Uhatafe

May 7th, 2007, 1:55 pm #2

Hello & Fefehake? I am very happy to learn & see this family roots map,,,this really layout where I stand & where I come from: LOFANGA...????

Ofa atu

FIna
Quote
Share

loke
loke

July 25th, 2008, 6:13 pm #3

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Mv Tokomea malo hono tatanaki mai e ngaahi tukufakaholo. 'Oku toki mahino kiate au 'a ho'o email ne 'omai 'i he'eku lau e peesi ni. Te u toki tanaki atu he vave taha. Malo e kei ma'u ivi ke fai e ngaue ni.

loke
Quote
Share

Tongilava
Tongilava

September 3rd, 2008, 4:28 pm #4

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Malo e lelei si'i kainga 'ofeina. Thank you for creating this website so we can come and see where our roots hailed from.

Kataki pe mu'a he si'i hu hala loto'api ka 'oku iai e fifili mei heni pe koe ha e ties 'ae kau Tongilava mei Tongatapu ki Lofanga. Ko 'emau 'ilo ko 'emau originated from Lofanga. Ko 'eku tupu hake meia;

Paula Taufa (Tu'ikolongahau TONGILAVA)kia;
Metuisela Tongilava kia;
Filipe Tongilava (Lemoto mo Aisea Pasi Tongilava-Tatakamotonga/Pelehake) kia
Sione Filipe Tongilava kia;
me...

'Oku lau ho'o hohoko pea malie e lafo. Koe Paula Taufa pe 'oku ou sio atu kiai koe hako 'o Viliami Ikahihifo mo 'ene fanau 'oku 'asi 'i lalo.

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

Could that Paula (top) be the same as Paula Taufa as ours. He oku asi he'e mau genealogy koe ongomatu'a ia 'a Paula Taufa ko Nehasi Taufa mo Kafo'atu Taufa so there's a bit of confusion there. Ko 'eku fehu'i ko hai 'ae ongomatu'a na'e tupu mai ai 'ae kau fo'i toko 4 'i lalo;
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

Any help would be appreciated!

Malo 'ae ngaue lahi moe pukepuke e palepale faka'ofo'ofa,
Tu'a 'Ofa atu,
Tongilava
Quote
Share

Sione
Sione

May 2nd, 2010, 8:01 am #5

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Does anyone know a George Sione Ikahihifo from Hawaii?
Quote
Share

Anonymous
Anonymous

November 20th, 2010, 8:00 am #6

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)I know George Sione Ikahihifo quite well.
Quote
Share

Falemei Tu'ipulotu
Falemei Tu'ipulotu

January 13th, 2011, 6:20 am #7

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Greetings Family Members, I noticed this lineage and would like to contribute by adding a few more members that my grandmother (Halamehi Kolopeaua) can recall.

Taani Faime'amui 'Ikahihifo married Vaioleti (Maiden Name unkown)She was from Mo'unga'one. Her father was known as Niu Mahunu and her mother 'Ana Tonga from Mo'unga'one as well.

Taani Faime'amui and Vaioleti 'Ikahihifo had nine children.
From oldest to youngest:
1. Halamehi Katokakala Taufa (Mali mo Sione Taufa)
2. 'Ana Tu'ivai (Mali mo Taulaki Tu'ivai)*Deceased
3. 'Alifeleti Tonga (Mali mo Taufa mei 'Eua) *Deceased
4. Sione Fakatete (Mali mo Ma'ume'afo'ou)
5. Mavae Moala (Mali mo Hemani Moala mei Vava'u)
6. Siaosi Tamanika ( Mali mo Mele Fonua mei Hihifo)
7. Ane Mahe (Mali mo Savinata Mahe
8. Sofaia Fualalo
9. Sela Kilisimasi


Halamehi Kolopeaua and Sione Taufa had 6 children, 5 boys and 1 girl
1. Sione Taufa* Deceased (Married Falakika and had 5 children 'Ofa Leka, Tupou, Sofaia, Mehi Jr. and Sione Jr.)
2. Pei Kolopeaua (Married Dawn, kids are Keilani, Richard, Jill, Sandy etc Sorry I will update later)
3. Setelo Kolopeaua(Married Tali'ofa and had 4 children, Siaosi, Sione, Fili, Pei)
4. Neiufi Kolopeaua ( Married Lavinia and have three kids 'Ofa Jr. and Neiufi and Vai)
5. Lisiate Kolopeaua * Deceased (Married 'Eseta and only had one daughter, Falemei)
6. 'Ofakilatai Tu'ipulotu (Married 'Isileli Tu'ipulotu from Ha'ano and had 4 children Falemei, Siu, Paula and Taniela)

'Ana Tu'ivai and Taulaki Tu'ivai had 8 children
1. Tevita Tu'ivai
2. Tamaline Tokotaha
3. Maile Polo
4. Mele Tali'aho
5. Uasi Tu'ivai
6. 'Afa Tu'ivai
7. Viliami Tu'ivai
8. Siu 'Aho

'Alifeleti Tonga and Taufa Hu'avai had 1 daughter Vaitongi *deceased. They adopted 'Alifeleti Tonga Jr. Tonga had a daughter named Vika (Last name will be posted later)

Sione Fakatete and Ma'ume'afo'ou had 8 children
1. Taua 'Ikahihifo
2. Sekilini
3. Halamehi
4. Kaiona
5. Tupou
6. Taufetau 'Ikahihifo
7. Semisi 'Ikahihifo
8. Siaosi 'Ikahihifo

Mavae and Hemani Moala had 4 children
1. Paea Moala
2. Koloa Moala
3. Pulupaki
4. Puli

Siaosi and Mele Tamanika had 5 children
1. Meleane
2. Laukau
3. Fetu'usiliva
4. Meliame
5. 'Alifeleti

Ane and Savinata Mahe had 3 children
1. Lisia Muller (Married Ian and have two daughters, Anastasia and Matamoana)
2. Teuhema Mahe
3. Vai

Sofaia and 'Uhila Fualalo had 7 children
1. Sione
2. Taniela
3. Ane
4. Tonga
5. Kilikili
6. Siale
7. 'Etika

Sela and Tevita Kilisimasi had 6 children
1. Silongo
2. Sione
3. Palaveni *Deceased
4. Kalolo
5. Nadine
6. Taliai
* Please feel free to correct me if I am wrong.
Warm regards,
F.T.
Quote
Share

Unknown
Unknown

February 15th, 2011, 6:48 am #8

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Fakamolemole e tonounou e hokohoko. Ko e ki'i fakatonutonu eni, Ko Halamehi Kolopeaua na'e mali mo Lisiate Kolopeaua, ko Sione Taufa ko 'ena foha lahi ia. Malo.
Quote
Share

MV Tokomea
MV Tokomea

July 13th, 2012, 6:15 pm #9

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Malo Falemei Tu'ipulotu, hono fakafonufonu mai ho mou tafa'aki 'a Taani Faime'amui mo vai .

kataki fakamolemole lolotonga 'oku kei moui 'a Halamehi 'oku ou tui tene lava 'o fakakakato mai ha kii hisitolia mo toe tanaki mai ke kakato 'ae fanau kotoa 'a REV SIONE TAUFA mo SIULOLOVAO kae faingofua hono toki fakafonufonu takitaha hono tu'unga fale ,

'oku fiema'u ke fakafonufonu mai 'ae fanau 'a Sione Taufa mo Siu ke kakato mo honau ng ha'a hange ko 'eni

1- Melesivale(mali kia UeleFahiua/Pangaimotu/Vv)
toki kole kia Pasilio Fahiua kenau toki fakakakato mai)

2- Sione Manu kolo:

3-Semisi Taukolo,:

4- Fakalelu,:

5-Lomi:

kihe kau faifekau 'oe famili (fanga mokopuna 'o rev Sione Taufa):Rev Foloke Ika & Rev Sione Fungalei, Rev Leif Fungalei,pehe kia Rev Tuiaki ke mou kataki 'o fakakakato mai ho mou tu'unga fale

malo moe 'ofa atu
Paeanga Lafo 'oe Vai ko Tokomea
Quote
Share

moana kioa
moana kioa

September 13th, 2013, 4:52 am #10

Koe Ha'a Ikahihifo 'oku 'i Lofanga 'oku tokolahi ka koe fokotu'u atu pe ke toki fai hano saupulu he kaha'u ke lava 'o fai hano fakama'opo'opo he kuo nau movete he 'otu Tonga ;

Koe Ha’a Ikahihifo ‘oku tupu meihe kau tautehina ‘e 3 moe fefine ‘e 1
1-Viliami Ikahihifo
2-Viliami Tongilava Ikahihifo
3-Vili Sunia
4-KALOLAINE

1-HAKO 'O VILIAMI IKAHIHIFO ko ‘ene fanau ko:
1-Sione Taufa Ikahihifo
2-Keleni Ikahihfio
3-Paula

1-Sione Taufa (mali mo Siulolo /Lapaha) ‘oku ‘iai ‘a
1-Taani Faime’aemui ‘Ikahihifo ko ‘ene fanau ‘a Fakatete,Tonga,’Ana Tu’ivai,Halamehi,Ane Savinata,Mavae Moala,etc)

2-Melesivale(‘iai ha’a Fahiua/Pangaimotu)

3- Sione Manu,:

4-Taukolo,:

5- Fakalelu,:

6-Lomi:

2-Keleni ‘oku ‘iai ‘a Sunia Kafovalu (‘iai ‘a Salesi ,Kepu,Siliva etc) Muna (‘iai Sione Taufa)

3- Palu (nofo Foa)

2-HAKO ‘o VILIAMI TONGILAVA IKAHIHIFO
Viliami Tongilava koe hako ia ‘o Peni Tupou ,koe ‘uhinga ia ‘oku ‘Ikaihihifo ai ‘a Seleti ‘Atu Tupou 'i Lofanga

KOE HAKO ‘O NENASE (mali mo Taulava Ikahihifo) na’e ‘iloa koe Hako ‘o NE)
(koe fanau e toko 7)
1-‘AMELIA KAFO’ATU
2-POTE VAIPULU
3-SALOTE PUNIANI
4-PENI TUPOU……..’oku ‘iai ‘a Seleti Atu Tupou(Ikahihifo)
5-MELEANE
6-REV MOSESE MAHE(‘ulukai Rev ki Lomoloma/ikai fanau)
7- VILIAMI TONGILAVA

3-HAKO ‘O VILI SUNIA
Vili Sunia ….’oku nau nofo Ha’atafu ‘oku tokolahi ‘ene fanau ko Lesieli…etc

4- HAKO ‘O KALOLAINE: (mali mo Pita Tupou)
ko hona foha na’e toko taha ko Peni Tupou (tangata talavou ne ikai mali ko ‘ene fanau tu’utamaki ‘e toko 4:Vanisi,Tupoule'okava,Sione Sile Tokotaha, Mele Latu

1-Vanisi ( fa’e kia Lepolo/ Kolovai,pea koe ‘uhinga ia na’e ‘alu ai ‘a Vanisi ‘o fa’u ‘a ta’anga Lakalaka ‘iloa ’oe Milolua ‘i he kolo ‘ene fa’e)

koe fanau tu’utamaki ‘a Vanisi ‘e toko 3:
1-Tupoutapukitea(kia Fusi tokoua ‘o ‘AnaFanua)
2-Tupoukapetaua(fa’e ki Kolovai kae pusiaki’i ‘e ‘AnaFanua)
3- Temaleti(fa’e kia Losa/Falevai)mali mo Savou ‘oku nau nofo Talihau

2-Tupou Le’okava(fa’e kia Leti ) ‘o iai ‘a Faitangane mo Fine

3-Sione Sile Tokotaha(mali mo Lesieli Tu’imana)’o iai ‘a Tuitu’u ,Kepu Tokotaha…etc)

4-Mele Latu(ikai mali)Malo ho'o mou lelei. Kataki pe mu'a koe fehu'i pe na'e kau 'ae tokotaha ni he fanau 'a Viliami mo Nenase? Kataki koe fekumi ke ma'u where he's from..Malo 'aupito,

Ofa atu to all
Quote
Share