Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

11:35 PM - apr 09, 2014 #31

Hallo Aart, dank voor je reactie!

Die "productiedrang" is er inderdaad. Op het conservatorium werd ik al een "harde werker" genoemd (en dat is niet altijd een positieve kwalificatie...)
Naderhand is dat wat minder geworden: meer zelfkritiek en ook zelfreflectie ten aanzien van de uitvoeringsmogelijkheden.

Feit is dat je als componist tegenwoordig voor een nichemarkt schrijft. Het meeste is bureauladewerk, dat nooit het levenslicht zal zien in de vorm van een uitvoering. Dat wil overigens niet zeggen dat het waardeloos is, of verspilde moeite. Muziek schrijven is voor mij ook een vorm van (zingevende) therapie. Als je weet dat je je muzikale invallen goed kunt ordenen en vorm kunt geven, en je kunt het resultaat met anderen delen, geeft dat gewoon een goed gevoel.
Daarom ben ik ook zo blij met IMSLP. Bureaulade-stukjes krijgen zo opeens een tweede leven. Soms krijg je hartverwarmende reacties van wildvreemden uit andere continenten, en soms komt het zelfs tot een uitvoering. Een kerstcantate van mijn hand is bijvoorbeeld vorig jaar in Italië uitgevoerd.

Maar je kunt niet blind blijven voor het gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden. Symfonieën schrijven voor orkesten die ze nooit zullen spelen - dat conflicteert op een gegeven moment toch met je realiteitszin.
Vandaar ook dat ik het het afgelopen decennium meer en meer "dichter bij huis" ben gaan zoeken. Muziek voor je eigen instrument, voor je "eigen orkest", zoals Franck het zou noemen.

Een paar jaar geleden vond ik het tijd voor een groot project. De versplintering in mijn oeuvre was me al langer een doorn in het oog: heel veel kleine werkjes in allerlei genres zonder innerlijke samenhang. De gedachte aan 24 orgelsonates in elke toonsoort kwam in me op bij de studie van het werk van Josef Rheinberger (die bij nummer 20 is blijven steken...) Eerst was er het idee om vier sonates te schrijven in de toonsoorten die Rheinberger heeft laten liggen - maar al gauw dacht ik: "waarom geen volledige reeks van 24?"

Ik ben nu bezig met de 12e, in C groot, "Christkönig-Sonate" (de Duitse titels geven aan dat het project oorspronkelijk als een hommage aan Rheinberger bedoeld is.)

De complexiteit van de muziek, die je constateert is overigens niet iets dat ik bewust nastreef. Het is meer een voortvloeisel van het feit dat elke melodische stem, waar dan ook, onafhankelijk is en een eigen identiteit heeft. Alles is melodie, alles is contrapunt, er is nooit sprake van een homofone stijl. Zelfs in schijnbaar homofone akkoord-opeenvolgingen vormt iedere stem toch een eigen melodie. En dat leidt inderdaad vaak tot polyritmiek en poly-tonaliteit.
Complexiteit vind ik wel een kwaliteit die muziek tot op zekere hoogte moet hebben. Dan heb ik het niet over technische moeilijkheid (dat mag geen doel op zich zijn) maar over het verschijnsel dat maakt dat muziek boeiend blijft voor speler en luisteraar en haar geheimen niet meteen prijsgeeft. Of dat voor mijn muziek geldt, weet ik niet - dat moeten anderen maar bepalen.

Wat de geinvesteerde tijd en de werkwijze aangaat: de snelheid van componeren valt eigenlijk nog best mee (of tegen?) De negende sonate (die bijna een uur duurt) kostte een half jaar bijna onafgebroken werk. De andere sonates gingen/gaan wat sneller, maar toch nog altijd circa 2-3 maanden per sonate. Dat is vrij langzaam vergeleken met het werktempo van de gemiddelde 19e-eeuwse componist...

Het schrijven gaat op de traditionele manier: eerst een proces van "gisten" en "broeden" op ideeën, thema's, ritmes... dan een paar schetsen op papier, en uitwerking in de computer. Blaadjes printen, aanvullen, verbeteren, veranderen...
Meestal komt de piano of orgel er pas veel later in het proces aan te pas, en dan alleen om te testen of zaken goed speelbaar zijn. Dat is ook weer een voortvloeisel van een strikt contrapuntische componeermethode: je gaat uit van melodische stemmen, en niet van akkoord-grepen op een klavier.

Dat laatste heeft ook een nadeel. Omdat ik een orgelstuk nooit "aan het orgel" schrijf, is het werk na voltooiing even "vreemd" voor mijn handen als voor elke willekeurige andere organist. De voorsprong die je als uitvoerder van je eigen werk normaal gesproken zou moeten hebben, ervaar ik dus totaal niet. Dat is ook de reden waarom ik mijn eigen muziek eigenlijk weinig speel. Concerten zijn sowieso een zelfdaamheid, en voor gebruik in de eredienst is de muziek niet altijd even geschikt, zeker de sonates niet. Wel heb ik de afgelopen periode enkele van de 30 koraalvoorspelen ("Choralbüchlein") gespeeld, die doen het prima op een warm klinkend orgel dat de scherpe kantjes er wat afhaalt ;)
Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

10:19 PM - aug 25, 2014 #32

Een nieuwe bundel van mijn hand, getiteld "Liber Organi":

http://imslp.org/wiki/Liber_Organi,_Op. ... rs,_Rob%29

Geen sonate dus, maar 24 korte en relatief eenvoudige stukken, die geschikt zijn als voor- en naspelen in de eredienst. De 24 deeltjes zijn gerankschikt in 8 suites van 3 stukjes elk.Het (engelstalige) voorwoord van de bundel:

This collection of short organ pieces is intended either for use in church services or for study purposes. Like my other recent collections of relatively easy to play organ music (the 15 Little Preludes and Fugues and the 30 Chorale Preludes), this volume strives to offer organists pieces for practical use and to introduce inexperienced organists to a primarily polyphonic style and an harmonically advanced, but still tonal idiom.

FORM

The 24 pieces collected here are grouped in 8 "Suites" of 3 pieces, each consisting of a Prelude, an Interlude and a Postlude. The Preludes can be used for meditative play before the service, or during the service, whenever there's a need for solo organ music. The Interludes are suitable as intonations before a choir piece or as short "fillers". The Postludes are meant for the end of the service, as festive closing pieces.

The Preludes and Interludes are mostly of an intimate nature, with slow tempi and soft dynamics. The Postludes are, as required of festive "Sorties", fast and loud - with one notable exception: the last Postlude, which is intended for funeral services, and which quotes the Gregorian antiphon "Lux Aeterna".

All 8 Suites can be used as little concert pieces too. Seen in this light, they can be regarded as miniature versions of my 3-movements Organ Sonatas, which are written using the same compositorial techniques as the present pieces, but on a much larger scale.

PERFORMANCE

The notation has been kept sober, with no indication of phrasing or articulation. That doesn't mean the music allows no variation in articulation, but the player is warned not to over-articulate. Since this volume of music contains far fewer neo-baroque elements and employs more of a romantic/impressionist style than its predecessors, a flowing legato style is in place here.
As a way of self-limitation, I didn't use any note values smaller than an eight note (quaver). One is reminded of the "15 Little Preludes and Fugues", where the same principle is applied.

The music generally requires an organ with 2 manuals and pedal, but many pieces can be played on a single-manual organ as well.

Dynamic indications are not to be regarded as absolute. "Piano" means a broad range between ppp and mp, and in the Postludes, dynamics up to fff can be used (Organo Pleno) rather than the indicated plain "forte". It all depends on the type of organ and the occasion.
In the Preludes and Interludes, the use of "mp", contrasting with "p" indicates the use of a solo voice, which should not dominate the other voices, but rather provide a contrasting, slightly more penetrating tone color.

I hope organists will find this music useful and worthy to be added to their repertoire.

Valkenburg, the Netherlands
On the feast of Martha, Mary and Lazarus
July 29, 2014

Rob Peters
Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

7:04 PM - feb 13, 2015 #33

Nieuw te downloaden op IMSLP:

12 Orgeltrio's

http://imslp.org/wiki/12_Organ_Trios,_O ... rs,_Rob%29

12 korte stukken in trio-vorm, redelijk eenvoudig speelbaar en gevarieerd qua tempo, expressie en vorm.

Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

7:03 PM - jun 05, 2015 #34

De twaalfde sonate is klaar, het project is op de helft!

http://imslp.org/wiki/Organ_Sonata_No.1 ... rs,_Rob%29De titel "Christkönig-Sonate" geeft aan dat het stuk geinspireerd is door het feest van Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De twaalfde sonate heeft dezelfde driedelige vorm als de eerste sonate (Präludium-Fuge-Toccata) zodat de eerste helft van de cyclus van 24 sonates een gesloten geheel vormt.

Het eerste deel (allegro maestoso) is geschreven in een vrije sonatevorm, met een strijdlustig, in vijfstemmige akkoorden gevat hoofdthema en een tweede thema dat afgeleid is van de Gregoriaanse hymne "Christus vincit". Aan het einde van de doorwerking klinkt de melodie van de 19e eeuwse hymne "Aan U, o Koning der eeuwen", die vervolgens met de twee andere thema's vervlochten wordt.

Het tweede deel, een dubbelfuga met als tweede thema een motief uit het eerste deel zal de lezers van dit topic bekend voorkomen... http://z12.invisionfree.com/organist/in ... topic=3061

Het derde deel is een virtuoze toccata, geheel gebaseerd op "Aan U, o Koning der eeuwen", waarvan nu alle regels doorgevoerd worden. Het slot verenigt dit thema met "Christus Vincit".

Wie durft?
Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

7:52 PM - sep 14, 2015 #35

De dertiende sonate:

http://imslp.org/wiki/Organ_Sonata_No.1 ... rs,_Rob%29

Deze dertiende sonate is qua inhoud en stemming de absolute tegenhanger van zijn voorganger. In plaats van het heldere C-dur het duistere f-moll, en in plaats van de triomfantelijke motieven van de twaalfde sonate een somber passacaglia-thema dat als een bijna Tsjaikowski-achtig "fatum" het hele stuk beheerst.De sonore eenvoud van het begin is bedrieglijk. In de dertig passacaglia-variaties van het eerste deel wordt een uiterst complexe en dissonante klankwereld gecreeerd.

Een groot contrast biedt het tweede deel "Zwiegesang", een eenvoudig duet voor twee klavieren en pedaal, waarin men zowel een klaagzang als een troostend gebed in kan horen. Feitelijk is dit de 31e variatie van de passacaglia, want het thema klinkt in lange notenwaarden, als een cantus firmus in het pedaal.

De slotfuga, feitelijk de 32e variatie, begint met een zeer grillig allegro-thema, dat als een ongebonden, vrije stem uit het stramien van de passacaglia probeert te breken. Uiteindelijk tevergeefs: na tal van conflicten wordt het fuga-thema uiteindelijk door het passacaglia-thema verzwolgen, waarna de meest dissonante coda uit mijn orgel-oeuvre de sonate besluit.
Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

3:53 PM - nov 23, 2015 #36

Niet één maar twee nieuwe sonates!

Nrs. 14 en 15 vormen een tweeluik Advent-Kerstmis. Deze twee sonates zijn relatief kort en zouden goed gecombineerd kunnen worden aan het begin en het slot van een kerstconcert. Wie durft?

ADVENTS-SONATE H-DUR (Nr. 14)De sonate begin "lento mysterioso" en pp, met de aanhef van het Rorate Caeli. De toonsoort B groot wordt nergens echt bevestigd, de vage harmonieen moduleren in plaats daarvan naar D-groot, waarna het refrein van het "Rorate Caeli" wordt geciteerd (zie voorbeeld hierboven).
Wie de tekst ken ('Dauwt, hemelen van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige") zal begrijpen waar de staccato-figuratie in de rechterhand naar verwijst.
Na deze passage keert de stemming van het begin terug, met nog een paar verdwaalde "regendruppels" aan het slot.

Het tweede deel (e-moll) "grave e desolato", heeft betrekking op de tekst van Jesaja 64.10 ", geciteerd in het eerste couplet van het Rorate, "Jerusalem desolata est". Een klaagzang, "de profundis", waarin halverwege de Rorate-melodie opduikt, in fragmenten verspreid.

De slotfuga (D-dur) gebruikt het Rorate-thema, maar in de fragmentarische vorm van het tweede deel. De stemming is energiek en hoopvol, maar in plaats van een uitbundig eind, moduleert de fuga terug naar een ingetogen B-groot, dat in ppp uitklinkt. De verlosser is in zicht, maar het is nog te vroeg voor de vreugde van Kerstmis.

CHRISTNACHT-SONATE E-MOLL (Nr. 15)Deze kerst-sonate beschrijft op een naief-evocatieve wijze de gebeurtenissen van de Kerstnacht.

Het eerste deel is een pastorale in 6/8 maat die een licht-melancholieke avondstemming oproept.

In het tweede deel (largo tenebroso, gis-moll) is de nacht ingevallen. Duisternis alom, dan plots een verblindend licht en een fanfare van engelen (muziekvoorbeeld hierboven). De bazuinen van het pedaal laten de latijnse hymne "Puer nobis nascitur" klinken, ons is een Kind geboren. Na deze openbaring verdwijnen de engelen en het licht en keert de duisternis van het begin terug.

De "Weihnachtsfuge" (allegro giocoso, E-dur), thematisch gebaseerd op het "Puer nobis nascitur" laat tenslotte de vreugde om de geboorte van Christus de vrije loop.
Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

2:38 PM - mei 23, 2018 #37

Na ruim 2 jaar weer eens een update!

Ik heb tijdens mijn afwezigheid niet stilgezeten: het sonate-project is voortgezet met de nrs. 16, 17 en 18. Ook een aantal bundels met korte orgelstukken heeft het licht gezien.
In volgorde van compositie:

Little Organ School / Kleine Orgelschule op. 165
http://imslp.org/wiki/Little_Organ_Scho ... rs%2C_Rob)
Een bundel met eenvoudige bewerkingen van een drietal Gregoriaanse thema's, bedoeld als introductie van beginnende orgelstudenten in een moderne orgelstijl.
Na de eenvoudige cantus-firmus stukken volgen een viertal complexere fuga's waarbij de thema's met elkaar worden gecombineerd.

Wachet Auf! op. 168
http://imslp.org/wiki/Wachet_Auf!%2C_Op ... rs%2C_Rob)
Een briljante koraaltoccata voor trompet en orgel, geinspireerd door soortgelijke werken van Krebs.

2 Improvisaties op "Ave Maris Stella" op. 172
http://imslp.org/wiki/2_Improvisations_ ... rs%2C_Rob)
Bedoeld als intermezzi voor een koorconcert, en ditmaal niet geschreven voor orgel, maar voor piano.

Orgelsonate nr. 16 B-Dur op. 173
http://imslp.org/wiki/Organ_Sonata_No.1 ... rs%2C_Rob)
De zestiende sonate begint met een bijna Frans-barok aandoende Ouverture, met scherpe gepuncteerde ritmen. De scherpe ritmische profilering wordt voortgezet in het tweede deel (d-moll), een grillige hybride van scherzo en fuga. Het "trio" (Fis-groot) heeft een meer ingetogen stemming. De reprise van het scherzo mondt uit in een uitbundig slot.
De langzame finale biedt als contrast gedragen melodieen, "nobilmente" en gebed in een donker harmonisch fundament. Het einde is verstild en warm.

6 Pastorellen für die Weihnachtszeit op. 174
http://imslp.org/wiki/6_Pastorellen_f%C ... rs%2C_Rob)
Geinspireerd door de 18e eeuwse pastorellen van Valentin Rathgeber. Deze redelijk eenvoudig speelbare stukken zijn gebaseerd op oude Duitse kerstliederen en gehouden in een licht, makkelijk aanspreekbaar idioom.

Orgelsonate nr. 17 es-moll op. 179 Offenbarungs-Sonate
http://imslp.org/wiki/Organ_Sonata_No.1 ... rs%2C_Rob)
Mijn meest ambitieuze en groots opgezette orgelsonate: een stuk van gigantische proporties, met een speelduur van ca. 75-80 minuten.
Het eerste deel schildert in clair-obscure de duisternis en chaos van de pre-apocalyptische wereld. Aan het einde klinkt de antifoon Parce Domini, als smeekbede temidden van de angst en verwarring.
Als antwoord verschijnen in het tweede deel (in b-klein) vier thema's, die in een duizelingwekkend complexe quadrupelfuga worden gecombineerd. In een tweetal verstilde momenten temidden van het oorlogsgeweld klinkt zacht de Gregoriaanse melodie Da pacem, Domine (geef vrede, Heer).
De belofte van verlossing en vrede wordt uiteindelijk voldaan in de finale, een virtuoze toccata op de sequens Lauda Sion Salvatorem. De Stad van God (Civitas Dei) is realiteit geworden, en de sonate eindigt in een stralend Es-dur, de toonsoort van de Heilige Drie-eenheid (zie ook sonata nr. 6!)

Orgelsonate nr. 18 A-dur op. 181 Lenz-Sonate
http://imslp.org/wiki/Organ_Sonata_No.1 ... rs%2C_Rob)
Na de kolossale en loodzware 17e, is de 18e sonate een lichtgewicht, een stuk geinspireerd door lente, frisheid en zonneschijn. Het is de tweede sonate in een vierluik van "seizoens-sonates". De 8e sonate (zomer) is al geschreven, de 21e (winter) en 24e (herfst) komen nog aan de beurt.
Het eerste deel Präambulum is zoals de titel al aangeeft, een wandeling, door de schuchter ontwakende natuur. De toonsoort A-groot wordt nergens echt bevestigd, alles blijft vaag en schemerig.
Het tweede deel is een reeks variaties op een vrolijk lente-lied, het middeleeuwse Die Winter is vergangen, in de Katholieke kerk beter bekend als God groet u, zuiv're bloeme.
De slotfuga (a-klein) combineert een grillig fuga-thema met de melodie van het tweede deel, resulterend in een briljant en extravert slot.

6 Voluntaries op. 182
http://imslp.org/wiki/6_Voluntaries%2C_ ... rs%2C_Rob)
Een zestal stukken, geinspireerd door de Engelse barok (Stanley, Boyce, etc) maar uiteraard idiomatisch getransformeerd in mijn eigen stijl.
De Voluntaries zijn tweedelig: een prelude, gespeeld met de diapasons of met vol orgel wordt gevolgd door een solostuk (trompet, vox humana, cornet) of een fuga.
In eerste instantie was het de bedoeling een bundel easy voluntaries te schrijven, maar de muziek is toch wat pittiger geworden dan gedacht. Het idee van een orgelbundel voor de echte beginners is daarmee niet van de baan, ik ben al begonnen met mijn volgende orgelproject: een serie van 25 zeer makkelijk speelbare stukjes.
Laatst gewijzigd door Rob Peters op 3:26 PM - mei 23, 2018, 1 keer totaal gewijzigd.
Citeer
Like
Share

cjroeleveld
Golden Member
Lid geworden op: 8:35 AM - jul 21, 2005

3:12 PM - mei 23, 2018 #38

Nou, nou Rob, dat is een hele lijst aan nieuwe composities!

Misschien moeten we er eens een CD-opname aan wijden?
Ik wil de opname wel verzorgen en er een mooi boekje bij maken en als Ton Reijnaerdts nou de werken uitvoert op een geschikt orgel.

Wat mij betreft met gesloten portemonnee, mits we straks kunnen delen in de opbrengst aan verkochte CD's.

Wat voor orgel hebben we nodig Rob?
Misschien gelijk er een Verschueren orgelportret van maken; er staan genoeg grote orgels van die makelij in het zuiden
en voor zover ik weet zijn ze vrijwel niet op CD te horen? (mag Verschueren ook een zakcentje meebetalen natuurlijk)
Citeer
Like
Share

Rob Peters
Advanced Member
Rob Peters
Advanced Member
Lid geworden op: 12:54 PM - okt 09, 2009

11:13 AM - mei 27, 2018 #39

Ik zou zeggen, regel het maar, Cor!

Maar serieus, ik ben bang dat er bij dit soort projecten altijd geld bij moet.
Misschien dat ik ergens in de verre toekomst zelf zo'n project ga financieren. Een 10-cd box met de complete 24 orgelsonates, bijvoorbeeld, puur als documentatie van mijn levenswerk.
Belangstellende organisten kunnen zich alvast melden!
Citeer
Like
Share

cjroeleveld
Golden Member
Lid geworden op: 8:35 AM - jul 21, 2005

8:13 AM - mei 28, 2018 #40

Och , inderdaad zal er geen geld mee verdiend worden. Maar er hoeft ook geen geld bij; uit de kosten komen we wel. Tegenwoordig kost het produceren van CD's niet veel meer.
We zouden het ook kunnen proberen via crowdfunding; wat tegenwoordig nogal in zwang is?

Ton Reijnaerdts heeft nog niet gereageerd zie ik. Misschien moeten we die Duitse organist Michael Schopen benaderen, die heeft in 2012 al zijn interesse getoond.
Je moet dit soort zaken niet steeds voor je uit schuiven Rob; dan komt het er nooit van.
Ik zag dat hij in de jaren '80 vaste begeleider was van Kirchenchor Cäcilia – an St. Martinus – Kaster. (Bisdom Köln)

Waar zouden we zijn zonder internet ;)
Citeer
Like
Share