Panzer III Ausf.J skala 1/15 z Pu³ku U³anów Karpackich

Polish language forum for discussion of all armour modelling-related topics. Hosted by Tomasz Basarabowicz.

Panzer III Ausf.J skala 1/15 z Pu³ku U³anów Karpackich

Joined: June 15th, 2005, 3:56 am

February 16th, 2007, 6:52 pm #1

Witam.

Troszkê tu pusto.Wiêc trzeba coœ pokazaæ.
Chcia³bym pokazaæ moje nowe maleñstwo w skali 1/15.
Panzer.III Ausf.J w malowaniu z Pu³ku U³anów Karpackich.
Model to conversja zrobiona na bazie zestawu Stug.III.G - w skali 1/15 opracowanego przez Andrzeja Jasiñskiego. Wie¿a to zestaw amerykañskiej firmy S&T Productions – 16006 Panzer III J
Górna czêœæ kad³uba zosta³a wykonana od podstaw z p³ytek polistyrenowych.

Model pomalowany farbami Tamiyi, brudzony pastelami i pigmentami. Oznaczenia wykonane za pomoc¹ szablonów wykonanych przez firmê Montex.

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

[/IMG]

Wiêcej zdjêæ tutaj
http://good-times.webshots.com/album/556285344muRumR

English version
http://www.network54.com/Forum/110741/m ... egiment</a

Pozdrawiam
Jacek
Last edited by jacekszafranski on February 16th, 2007, 6:57 pm, edited 1 time in total.
Quote
Like
Share

Joined: October 5th, 2004, 3:07 pm

March 4th, 2007, 8:49 pm #2

A mo¿na prosiæ o wiêcej informacji o tym pojeŸdzie? To znaczy nie o Pz III Ausf.J ogólnie, tylko o jego u¿yciu przez U³anów?

Pawe³
Quote
Like
Share

Joined: June 15th, 2005, 3:56 am

March 11th, 2007, 5:24 pm #3

Witam.

Trzy sztuki Panzer III.Ausf. J by³y u¿ywane w Pu³ku U³nów Karpackich do szkolenia.
Pojazdy te zosta³y uzyskane przez Mjr.Bobiñskiego z Brytyjskich sk³adnic zdobytego sprzetu. Wydosta³ on trzy czo³gi Panzer III Ausf.J. Które zosta³y wyremontowane przez mechaników Pu³ku.
Pojazdy te zosta³y zgrupowane w plutonie dowodzonym przez ppor.Paciorka.

Troszkê wiêcej o Panzer III z PUK znajdziesz tutaj.
http://www.shermany.webd.pl/forum/viewt ... sc&start=0

Pozdrawiam
JacekQuote
Like
Share

Joined: October 5th, 2004, 3:07 pm

March 13th, 2007, 6:56 pm #4

.
Quote
Like
Share