Obsah HPM 7/2006

Ceské a slovenské modelárské fórum moderované Jirím Zahradníkem a Tomášem Szaboem. Fórum je zamerené na techniku všech merítek a vojenskou historii.

Obsah HPM 7/2006

Joined: February 18th, 2005, 2:38 pm

July 21st, 2006, 11:21 am #1

Po mìsíci opìt struèný výtah z obsahu: Ivo Pejèoch, Lehký tank Praga LTP, Milan Kopecký, Tanky Pz.Kpfw. V "Panther" na území Moravy a Èech, Ivo Pejèoch, Ve Stuartu za svobodu.
Quote
Like
Share