fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

June 4th, 2009, 11:26 am #41

ủg hộ fát cho ðỡ vắg vẻ náz
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

June 4th, 2009, 1:33 pm #42

Ủng hộ rùi mà vẫn vắn lạ thật
Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

June 4th, 2009, 1:57 pm #43

cứ từ từ, kái zì cũg fải từ từ
iên tâm nà sẽ đỡ vắg vẻ mờk, để t kêu gọi thêm vài kon bạn đã náz
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

June 7th, 2009, 12:49 pm #44

Ồ kanh thiu Vi-Na-Miu bạn =)) =)) =))
Quote
Like
Share

fuogdug_cheerful_b10
Chuy?n Nghiệp
Joined: April 29th, 2009, 2:17 pm

June 8th, 2009, 1:07 am #45

ôy, hôk cần khák khí đâu, còn phải zúp nhau nhều mờk :))
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

June 9th, 2009, 2:00 am #46

Ơ nhưng mà năm sau bên B10 học buổi chiều thì giúp kiểu zì :( :( :(
Quote
Like
Share

girlbannem_bankem
La liếm tốt
Joined: April 30th, 2009, 10:00 am

July 4th, 2009, 3:49 am #47

b12 sang ủng hộ a5 đây! 2 pic đông khách ghê ta^^
sang b12 ủng hộ bon tớ đi chứ b-( b-( b-( b-( b-( b-(
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

July 8th, 2009, 6:15 pm #48

ờ rồi sang ðêy thanks nhá
mà cũng ko cần thế b-( b-( b-( này ðâu nhá
Quote
Like
Share

Joined: May 11th, 2009, 11:55 pm

July 9th, 2009, 7:19 am #49

Ui zOi` . mE. dAO nAy O? nhA` hOk cuG thAy mEt. maY hUm nUa dE hOc chAC eO" dO` dC lUn ;;)
(?????h??????)?????????? ?(??`?v????)(??????m????):
Quote
Like
Share

Joined: May 11th, 2009, 11:55 pm

July 9th, 2009, 7:21 am #50

nAM trC hOc haK` hOkrA gJ chAG? bIk nAM nAy thE" naO lUn . chAn dOi` . mUN" chiT" wA" nhUG mO` rAT" sO daU. thUI vaY :( :( :( :( :(
(?????h??????)?????????? ?(??`?v????)(??????m????):
Quote
Like
Share