Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 3rd, 2009, 1:25 pm #11

Hầy bạn ơi, nhầm chỗ rồi kìa :))
Sang chỗ box làm quen đi
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 5th, 2009, 4:25 pm #12

có cái hìh khiêu dâm thế :O:O
My xih.......
Quote
Like
Share

my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 6th, 2009, 4:12 am #13

cái bản 7.o này ra từ rất rất rất lâu r` mà
mềh dùh PTS CS3 cơ :")
My xih.......
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 10th, 2009, 5:31 pm #14

Là cái gì :-?
Send tao đi Mi :)):))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 29th, 2009, 1:04 am #15


Patch win xp thành vista như mình đẹp hơn bạn nè,khuyến mãi thêm mấy cái hình nền của window7 thì thôi rồi luôn nhé
Quote
Like
Share

ngokxit.s2
C? t?n tu?i
Joined: May 28th, 2009, 1:45 pm

July 9th, 2009, 4:23 am #16

Ðẹp khỏi chê miễn bàn
:)) :))
NỤ h?n
Quote
Like
Share