Moderator: fergusinh_a4

Trò Chơi Nếu...thì... .

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

April 28th, 2009, 11:47 am #1

Bj h mìh sẽ ra 1 về Nếu , bạn tiếp theo có nhiệm vụ ra nốt vế ..thì . Hiểu chưa nào, bắt đầu nhé

Nếu 4rum này đóng cửa X_X
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 28th, 2009, 12:16 pm #2

Thì các mod và các mem hết chỗ để spam :))
Tiếp đến e nhớ
Nếu các mod và các mem hết chỗ để spam...
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

April 28th, 2009, 2:57 pm #3

thì sẽ có đứa bị vả bay mặt
tiếp tao nè
nếu có đứa bị vả bay mặt
:))
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 28th, 2009, 3:50 pm #4

Thì nó sẽ báo thù =))
Nếu nó báo thù..
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

April 29th, 2009, 1:47 am #5

Nếu nó báo thù thì có án mạng xảy ra


Nếu P.A iu em
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 2:08 am #6

Thì loạn =))
Nếu ta đc bơi trog đốg tiền..
=P~
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

thanhdat612_11a1_ete
C? t?n tu?i
Joined: April 27th, 2009, 12:43 pm

April 29th, 2009, 3:09 am #7

thì ta đang ở dưới suối vàng
=))
nếu ta là bộ trưởng bộ giáo dục?????
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 3:20 am #8

Thì dân VN sẽ mù chữ cả :))
Nếu ta biết bay 8->
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

nhokmxxm_kut3
Th?nh Vi?n
Joined: April 29th, 2009, 1:42 pm

April 29th, 2009, 3:40 pm #9

thy` chị sẽ là "boy"...
nếu chị là "boy" thy`...

H?n thật chậm... c?ời thật t??i... y?u thật ch?n th?nh...v?... THA THỨ THẬT NHANH...^^
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 4:03 pm #10

Sặc biết bay thì phải là siêu nhân chứ :(
Ừ được thôi :))
Nếu chị là "boy" thì em sẽ là "girl" =))
Công bằng nhé
Nếu em là "girl" 8->
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share