missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 29th, 2010, 3:39 am #21

hàng dùng thử
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 29th, 2010, 4:27 am #22

thử éo gì????????????????hàng tồn kho
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 29th, 2010, 5:11 am #23

CÁc chú thích vào hẳn converse.com.vn mà xem
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 29th, 2010, 9:42 am #24

lại trag xxx trá hình
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

Vic
Joined: September 25th, 2010, 6:21 am

September 29th, 2010, 1:09 pm #25

thiếu gì hàng chú đưa xiền đây a mua cho chú iphone 4
Quote
Like
Share

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

September 29th, 2010, 1:49 pm #26

oh` đang có giá cao ngất trời đùng 1 kái xuống đáy sâu vực thẳm là sao
chơi đấu giá lùi ah
Ai đ? đ? từng n?i: chưa cần đến 3 gi?y để n?i vớii bạn rằng "m?nh y?u bạn " chưa đến 3 ph?t để giải th?ch c?u n?i ấy, chưa đến 3 ng?y để cảm nhận được ? nghĩa của n? , nhưng để chứng minh c?u n?i đơn giản ấy th? cả cuộc đời vẫn l? chưa đủ

Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một ph?t th? bạn đ? c? thể cảm thấy th?ch một người. Một giờ để m? thương một người. Một ng?y để m? y?u một người. Nhưng m? bạn sẽ mất cả đời để qu?n một người...

Ch?nh v? thế mong bạn đừng bao giờ đi y?u một người chỉ v? bề ngo?i diện mạo đẹp đẽ của họ tại v? c?i đẹp đ? rất dễ bị phai t?n

Quote
Like
Share

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 29th, 2010, 2:16 pm #27

uk căn bản từ hàng xịn chuyển sang hàng giởm lên já khác
Quote
Like
Share

cuti_205
La liếm tốt
Joined: August 19th, 2010, 10:44 am

September 29th, 2010, 2:39 pm #28

éo gì đâu,chém cho mát thui. mua iphones nhá. em đưa anh 1500đ, còn bo thêm hẳn 500đ
@@@.....................@@@@...........@@@................@@@....@@@@@@@@.........
@@@.................@@........@@.........@@@..............@@.......@@@.....................
@@@................@@..........@@..........@@@...........@@........@@@.....................
@@@...............@@............@@...........@@@........@@.........@@@@@@@...........
@@@...............@@............@@.............@@@.....@@..........@@@.....................
@@@..........@...@@..........@@...............@@@...@@...........@@@......................
@@@@@@@...........@@@@.....................@@@.@@............@@@@@@@@.........
Quote
Like
Share

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

September 29th, 2010, 3:31 pm #29

mua iphones há làm j mà đát thế
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 30th, 2010, 9:48 am #30

Hết chuyện ah, bốc phét vừa thôi
Quote
Like
Share