Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 12th, 2009, 12:35 am #11

Thế em hỏi nó pass đy
K có pass thì admin cũg như mem =))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 12th, 2009, 4:50 pm #12

pass adm á,'
chị Min hối lộ e ði zùi e cho =)) :)) =)) :))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 14th, 2009, 7:20 am #13

Khổ , mình vẫn còn 1 acc adm dự trữ , mất cái này ta có cái khác, lo gì =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

August 14th, 2009, 10:00 am #14

làm mod thỳ làm kái gì hở lọan Luân mk30
I GONNA BE A BAD BOY
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 14th, 2009, 11:24 am #15

Acc dự trữ là sao vầy :-?
Ly thân yêu, nói pass ði r chị cho em 1 cái kẹo :X
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

Deleted User
Deleted User

August 14th, 2009, 12:08 pm #16

em tặng thêm cho 1 chai coca
riêng chị Min, nếu chị cho em làm admin giống chị thì em sẽ tặng chị hẳn 1 cốc nhân trần đá luôn
mk32 mk32 mk32 mk33 mk33 mk33

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 14th, 2009, 1:44 pm #17

4rum chúng ta tòan ban quản trị ko có thành viên =))
Admin nhiều hơn cả mod :))
An dụ dỗ luân hỏi pass đy r` c. set admin cho
Nhah nhah
=))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

August 15th, 2009, 3:16 pm #18

kẹo, :O
e k ãn kẹo ðâu :)) :)) =)) =))
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 15th, 2009, 3:37 pm #19

Cấm set linh tih, k e cho Min lên chức mem ðấy mk116
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

August 16th, 2009, 4:13 am #20

Có biết pass đâu mà set T.T
Vào admin CP nó đòi pass kìa :((
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share