Ten ten ten...Thu Hiếu lấy chồng!

Joined: August 29th, 2010, 2:56 am

September 5th, 2010, 8:13 am #1

Cuối cùng sau 1 thời gian yêu nhau nồng nàn và say sưa,chú rể Hưng (12A4-k06-09) quyết định đưa cô dâu Thu Hiếu (12BA 10- k06-09) lên xe bông,vượt xóm,vượt ngõ về nhà mình.
Cặp đôi này đã lập 4 kỷ lục:
1.Cô dâu đầu tiên của lớp 12Ba10
2.Chú rể đầu tiên của lớp 12A4
3.Chú rể đầu tiên của khóa 2006-2009
4.Cặp đôi tảo hôn đầu tiên của khóa 2006-2009(suỵt!!!... cái này nói thật nhỏ.hehe)
Lễ ăn hỏi sẽ được tổ chức vào ngày 16/8 âm lịch(sau trung thu 1 ngày)
Lễ cưới tổ chức ngày 24/8 âm lịch .
Cán bộ lớp định thanh tra 2 gia đình xem 2 đứa đăng ký kết hôn chưa.
Tuy nhiên xét đi xét lại thì thấy thế này:"Bố nó lấy mẹ nó không cần đăng ký kết hôn,đẻ ra nó,nó vẫn gọi là bố mẹ,thế thì cần gì đăng ký"hihi.
Bố cáo thiên hạ đề nghị anh em nhà mình có mặt đông đủ!
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 5th, 2010, 8:16 am #2

Eo hơn mình có 2 3 tuổi mà đã cưới rồi, chắc đôi này yêu nhau từ hồi cấp 3 nhỉ
Quote
Like
Share

tatara
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 21st, 2010, 3:07 pm

September 5th, 2010, 8:19 am #3

chẹp cưới sớm làm j` chỉ tổ chán nhau sớm
Ai đ? đ? từng n?i: chưa cần đến 3 gi?y để n?i vớii bạn rằng "m?nh y?u bạn " chưa đến 3 ph?t để giải th?ch c?u n?i ấy, chưa đến 3 ng?y để cảm nhận được ? nghĩa của n? , nhưng để chứng minh c?u n?i đơn giản ấy th? cả cuộc đời vẫn l? chưa đủ

Cũng như vậy: Chỉ cần thời gian một ph?t th? bạn đ? c? thể cảm thấy th?ch một người. Một giờ để m? thương một người. Một ng?y để m? y?u một người. Nhưng m? bạn sẽ mất cả đời để qu?n một người...

Ch?nh v? thế mong bạn đừng bao giờ đi y?u một người chỉ v? bề ngo?i diện mạo đẹp đẽ của họ tại v? c?i đẹp đ? rất dễ bị phai t?n

Quote
Like
Share

Joined: August 29th, 2010, 2:56 am

September 5th, 2010, 8:52 am #4

anh chị ý iu nhau từ năm lớp 11 cơ mà.hehe.yêu nhau chắc cũng được gần 3 năm rùi!
dù sao cũng là 1 tình yêu có đích đến!Cũng tốt.hehe.
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 5th, 2010, 8:54 am #5

Đúng 1 tình yêu đích thực,,khâm phục,,,,Không như mấy cái bọ học sinh yêu đương vớ vẩn mấy hôm là chán là bỏ
Quote
Like
Share

Bo.kute9x
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: August 9th, 2009, 6:13 am

September 5th, 2010, 8:55 am #6

??!!
http://vn.360plus.yahoo.com/Billy-Bo
1 con đường vốn hok thể đi sao vẫn cứ ngoan cố m? đi cho l?ng n?y rướm m?u?
[Phải đi chứ]
...... phải đi để bik ph?a sau hạnh ph?c c?n c? nỗi đau
.........phải đi để bik ph?a sau nụ cười c?n c? nước mắt
...........phải đi để bik ph?a sau sự hiện diện của 1 ng` c?n c? sự ra đi
..............phải đi để bik sau t?nh iu l? ch?c ph?c
.................phải đi để bik rồi l?ng ng` c?n c? thể bạc bẻo đến đ?u
....................cũng như phải đi để bik c? những ng` trong t?nh iu lu?n ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ng?y ai đ? c? thể iu họ m? chờ ng?y họ c? thể ngừng iu ai đ?

Đ?i khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần bu?ng tay ... cần cho đi để rồi c? nhiều hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần kh?c ... kh?c thật lớn để rồi lại cười thật to ...

Đ?i khi ... con người ta cần 1 m?nh ... 1 m?nh để biết c? nhau l? quan trọng như thế n?o ...
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

September 5th, 2010, 8:59 am #7

:-< lấy C sớm làm gì! về cnó lại hành :-<
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share

Bo.kute9x
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: August 9th, 2009, 6:13 am

September 5th, 2010, 9:00 am #8

nói chung là độc thân cho nó tự do :-j
http://vn.360plus.yahoo.com/Billy-Bo
1 con &#273;&#432;&#7901;ng v&#7889;n hok th&#7875; &#273;i sao v&#7851;n c&#7913; ngoan c&#7889; m? &#273;i cho l?ng n?y r&#432;&#7899;m m?u?
[Ph&#7843;i &#273;i ch&#7913;]
...... ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik ph?a sau h&#7841;nh ph?c c?n c? n&#7895;i &#273;au
.........ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik ph?a sau n&#7909; c&#432;&#7901;i c?n c? n&#432;&#7899;c m&#7855;t
...........ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik ph?a sau s&#7921; hi&#7879;n di&#7879;n c&#7911;a 1 ng` c?n c? s&#7921; ra &#273;i
..............ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik sau t?nh iu l? ch?c ph?c
.................ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik r&#7891;i l?ng ng` c?n c? th&#7875; b&#7841;c b&#7867;o &#273;&#7871;n &#273;?u
....................c&#361;ng nh&#432; ph&#7843;i &#273;i &#273;&#7875; bik c? nh&#7919;ng ng` trong t?nh iu lu?n ko ng&#7915;ng ch&#7901; &#273;&#7907;i
nh&#432;ng ko ph&#7843;i ch&#7901; &#273;&#7907;i ng?y ai &#273;? c? th&#7875; iu h&#7885; m? ch&#7901; ng?y h&#7885; c? th&#7875; ng&#7915;ng iu ai &#273;?

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n d&#7915;ng l&#7841;i ... d&#7915;ng l&#7841;i &#273;&#7875; r&#7891;i b&#432;&#7899;c nhanh h&#417;n ...

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n bu?ng tay ... c&#7847;n cho &#273;i &#273;&#7875; r&#7891;i c? nhi&#7873;u h&#417;n ...

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n kh?c ... kh?c th&#7853;t l&#7899;n &#273;&#7875; r&#7891;i l&#7841;i c&#432;&#7901;i th&#7853;t to ...

&#272;?i khi ... con ng&#432;&#7901;i ta c&#7847;n 1 m?nh ... 1 m?nh &#273;&#7875; bi&#7871;t c? nhau l? quan tr&#7885;ng nh&#432; th&#7871; n?o ...
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

September 5th, 2010, 9:09 am #9

thế nta sẽ gọi là bà cô già :))
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share

fergusinh_a4
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: March 4th, 2010, 11:27 pm

September 5th, 2010, 10:50 am #10

Mày không định lấy chồng àh mà độc thân,, hay là không ai thèm lấy, HN dc đấy
Quote
Like
Share