DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 1st, 2009, 11:01 am #11

Spam nhiet. tin`h e'...topic lop' khac ma??????????????????????? >"<
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

May 1st, 2009, 4:29 pm #12

Ai cố ý spam ý nhở , Min hâm à, cảnh cáo 20% naz' =))
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 3rd, 2009, 1:34 pm #13

Ấy đừng sếp ơi :))
Em tích cực đi xây dựng 4rum thế còn gì, sếp nỡ nào :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 6th, 2009, 1:30 pm #14

mày thì xây dựh j` toàn phá
con này fai? đập chết thả trôi sông =))
My xih.......
Quote
Like
Share

jnX.niegrag
Ma mới
Joined: April 29th, 2009, 4:26 pm

May 6th, 2009, 3:01 pm #15

oh...t0 cha0` moj ng` hj`....^^~
jn?.zz
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 7th, 2009, 3:22 pm #16

em nghĩ là nên cạo trọc bôi vôi thả trôi sông. em thấy các cụ ngày xýa toàn thế =))
Quote
Share


jnX.niegrag
Ma mới
Joined: April 29th, 2009, 4:26 pm

May 8th, 2009, 2:52 am #18

oh sao hok va0 dc nhj...T.T moj ng kjk "home page" y'...
jn?.zz
Quote
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 13th, 2009, 7:05 am #19

ac
up lên 4rum ðể mọi ng xem cho nhanh
gửi nhiều link ế
xem mấy tg lắm
:-ss
Quote
Like
Share

loveu_forever_0393
Th?nh Vi?n
Joined: May 11th, 2009, 3:06 am

May 15th, 2009, 4:21 am #20

:X
Chj min zuj nhe^?
ma` da^n 10b12 đâu hjt' oy`?
Quote
Like
Share