Tất Cả Chú ý!

Joined: May 14th, 2009, 12:20 pm

May 14th, 2009, 12:28 pm #1

Lập ra 4rum này để làm loạn à :))

b-( Đề nghị giải tán
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

May 14th, 2009, 10:09 pm #2

:| Who are you ??
Phản ðộng ;;)
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

May 15th, 2009, 12:58 am #3

Mydoom wrote: Lập ra 4rum này ðể làm loạn à :))

b-( Ðề nghị giải tán
Uổi ai ðấy. Nói nãg "mạnh dạn tthía" :-/ :-/ :-" :-"
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh em sẽ chỉ c? m?nh anh
Nếu xa anh em sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ anh nghĩ thế kh?ng anh

Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

May 15th, 2009, 1:05 am #4

hơ hơ, lần này mydoom chuẩn bị tinh thần đj, có khy sắp bị hội đồng òi :))
Tr?i tim chỉ l?m những g? n? nghĩ rằng n? cần phải l?m.
Khi n?o n? thật sự muốn loạn nhịp, n? sẽ loạn nhịp.
Chiều chuộng tr?i tim l? điều kh?n ngoan để n? kh?ng bị tổn thương.
D? ? tr? c?n vướng bận, h?y tạm để tr?i tim điều khiển.
Nh?t l? khi tim m?nh im tiếng, c? thể l?m j` ngo?i việc cứ để n? im tiếng...

Like
Share

my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 15th, 2009, 1:59 am #5

thằh nào kia :-/
láo à b-( muốn chết k
My xih.......
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 15th, 2009, 4:59 am #6

ghê nhớ
:))
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 15th, 2009, 10:34 am #7

Phản độg đâu :-"
Bậy nào :))
Náo Loạn tý cho vui kửa vui nhà ýh tôi mà =))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 15th, 2009, 10:53 am #8

Con Mun phản ðộng nốt, giết b-(b-(b-(b-(
:)):))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

koy1102
Ma mới
Joined: April 28th, 2009, 1:48 pm

May 15th, 2009, 3:32 pm #9

Kiểu này là phải có 1 vụ ở tòa án :D
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>&#9829;D&#7877; kh?c&#9829;D&#7877; c&#432;&#7901;i&#9829;D&#7877; tr&#7847;m t&#432; &#9829;D&#7877; l&#7841;nh l?ng&#9829;</span></span>
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 15th, 2009, 5:21 pm #10

ka^n` ji toa`...xu ban luon..tut wan^ bung' !@#!@$@!$...hehe
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Like
Share