Tất Cả Chú ý!

Mọi câu hỏi và góp ý của các bạn về diễn đàn sẽ được gửi tại đây,chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của bạn!?!
mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 19th, 2009, 12:19 am #41

:)) ðú ðởn vs mỳg mài àk! tao nứa
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 19th, 2009, 3:27 am #42

Nhýng renge chuyển ðến trýờng nào :(
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 19th, 2009, 10:06 am #43

bổ túk chãg :(
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 19th, 2009, 10:19 am #44

Vớ vẩn :))
Tao ðoán học sih gýõg mẫu ðấy
Tại nghe giọg nói uy quyền, ðoán là lớp trýởg hoặc cán bộ :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 19th, 2009, 10:20 am #45

tao nghy là bý thư!
nói 1 kâu sợ hết hồn
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 19th, 2009, 10:31 am #46

:))
Renge ơi renge làm gì vậy ?
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 19th, 2009, 10:52 am #47

trạ lời trung thụk nhoé
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 19th, 2009, 11:02 am #48

lớp trưởng 10b12
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 19th, 2009, 11:06 am #49

sặc đấy mà
tôi biết ngay mà
chị mun
đừg hòg cãi :)):))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 19th, 2009, 11:09 am #50

=))

Min giỏi :))

nghe giọng mình lãnh đạo thật à :-s
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Like
Share