Moderator: Vic

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 18th, 2009, 3:51 pm #11

Tớ đọc cái cậu viết cho adm ý, cái gì mà ko cần gọi là huynh đâu :))
Đoán vậy
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 18th, 2009, 4:18 pm #12

oái ổ ôi :))


đấy là tự dưng adm gọi tứo là huynh nên tớ phải đính chính :))


tớ là con gái nhá,ít ra là về mặt sinh học :))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 18th, 2009, 4:39 pm #13

:)):))
ối ổ ôi
ra vậy
đanh thép thế, mình đoán con gái rồi :))
xong lại đọc đc, nghĩ ngợi 1 lúc, lại đổi thành đoán con trai cơ :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 19th, 2009, 4:05 am #14

Renge wrote: oái ổ ôi :))


đấy là tự dưng adm gọi tứo là huynh nên tớ phải đính chính :))


tớ là con gái nhá,ít ra là về mặt sinh học :))
sinh học alf j
ý nói alf
tâm lý
hay kết cấu
Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 19th, 2009, 4:27 am #15

là về mặt sinh lý đó

mặt kết cấu đó :))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 19th, 2009, 5:17 am #16

:))
Lại tản mạn quá rồi, black dog b-(
Hớ hớ :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 19th, 2009, 5:19 am #17

èo ôi

Min đanh đá quá,blue fear :))

hô hố :))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 19th, 2009, 5:28 am #18

:))
Hố hố
Thôi Min ði học ðây, hẹn gặp renge sau ha
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

DreiiKam
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 1:24 pm

May 23rd, 2009, 2:18 am #19

có thể bạn í bị ... =))
NARUTO

'n KAM
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 23rd, 2009, 5:10 am #20

yellow bellied quá renge :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share