Moderator: Vic

Show Pics :x

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

May 10th, 2009, 8:27 pm #1

Sr naz', resize naz` :P


Cấm trẻ em < 18t :|
The end .... :))
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

Joined: May 10th, 2009, 7:34 am

May 11th, 2009, 1:53 am #2

cái ảnh thứ 2 từ dưới lên ý....:));)):)):)):)):))ảo quá.....hài quá....buồn cười chết mất=))=))=))=))=))=))=))
neu" ngay`mai 1 trong 2 pha?i chjt'
em xjn nguye.n ngdo' se~ la` A
tr' mo^. a em xjn hu"A 1 dieu`
tg` ban Anh em se~ ju that tot"
Quote
Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

May 11th, 2009, 1:18 pm #3

đề nghị adm resize hình trc' khy post =.=, hình to wa' TT_________TT, nhìn sợ :-ss
Tr?i tim ch&#7881; l?m nh&#7919;ng g? n? ngh&#297; r&#7857;ng n? c&#7847;n ph&#7843;i l?m.
Khi n?o n? th&#7853;t s&#7921; mu&#7889;n lo&#7841;n nh&#7883;p, n? s&#7869; lo&#7841;n nh&#7883;p.
Chi&#7873;u chu&#7897;ng tr?i tim l? &#273;i&#7873;u kh?n ngoan &#273;&#7875; n? kh?ng b&#7883; t&#7893;n th&#432;&#417;ng.
D? ? tr? c?n v&#432;&#7899;ng b&#7853;n, h?y t&#7841;m &#273;&#7875; tr?i tim &#273;i&#7873;u khi&#7875;n.
Nh?t l? khi tim m?nh im ti&#7871;ng, c? th&#7875; l?m j` ngo?i vi&#7879;c c&#7913; &#273;&#7875; n? im ti&#7871;ng...

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 11th, 2009, 2:34 pm #4

HÌnh to quá lag kinh máy giật lòi ra phê đừng hỏi adm ơi :))
Mà adm là ai vậy :|
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 11th, 2009, 2:54 pm #5

lag tung trym >"<............resize admin làm ãn thế ành
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

May 11th, 2009, 3:13 pm #6

ok, cứ bình tĩnh rùi iem resize lại :P
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

__NXT__
C? t?n tu?i
Joined: May 5th, 2009, 8:37 am

May 11th, 2009, 3:37 pm #7

Tặng em
Quote
Like
Share

koy1102
Ma mới
Joined: April 28th, 2009, 1:48 pm

May 11th, 2009, 5:04 pm #8

ảo quá....ảo quá... =))
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>&#9829;D&#7877; kh?c&#9829;D&#7877; c&#432;&#7901;i&#9829;D&#7877; tr&#7847;m t&#432; &#9829;D&#7877; l&#7841;nh l?ng&#9829;</span></span>
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 12th, 2009, 1:55 am #9

Cô Lý dạy Hóa xinh quá. Quá sức tưởng tượng của em. Ảo thật... :))
Quote
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

May 12th, 2009, 7:16 am #10

Ku là Ai ðấy , CHỉ anh koi
&#7842;NH THU&#7902; B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: &#7842;nh to qu? resize l&#7841;i &#273;i
Quote
Like
Share