Show Pics :x

Moderator: Vic

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 21st, 2009, 5:25 pm #21

Ho* HO* thi lam` wen..Gioi thieu em anh bao? ke 4rum nay hehe =))
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

Renge
La liếm tốt
Joined: May 15th, 2009, 2:53 pm

May 22nd, 2009, 10:02 am #22

4rum mềnh có bảo kê à :O h mới biết :))
"...người y?u nhỏ b? tay cầm ? b? nhỏ
tiếng cười em l?m ấm cơn mưa ..."".....t?nh y?u n?y kh?ng kết th?c
b?i ca n?y kh?ng kết th?c
ta h?t cho em nghe
b?i h?t cuối h?t bởi thi?n thần...."
Quote
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 23rd, 2009, 2:03 pm #23

Moi' coa ma` hehe bao ke kiem bao? ve lun ^^
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 24th, 2009, 10:00 am #24

Con bé......
K biết tả thế nào :((
Mai sang lớp chỉ cho :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 25th, 2009, 12:06 pm #25

em chờ mãi mà chẳng thấy sang.
chờ đến nỗi mà cổ em dài như hươu cao cổ
Quote
Share

lee sumi
Th?nh Vi?n
Joined: May 27th, 2009, 6:05 am

May 29th, 2009, 9:18 am #26

ảnh chỉ mang tính chất minh họa ;]]=]]=]]
12BD12...?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? !!!
Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

May 29th, 2009, 11:28 am #27

hà hà.pạn trung nhị đáng iêu
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 9th, 2009, 6:24 am #28

thằng luân nàm ăn kỉu rỳ ế b-( b-( b-( b-( b-( b-( b-(
để 4 dum mọc rêu sak ế kia àh
tộy nèh đáng kt
I GONNA BE A BAD BOY
Quote
Like
Share

CùiBắp
Ma mới
Joined: June 12th, 2009, 3:33 pm

June 17th, 2009, 6:57 pm #29

Nữ sinh khối 10 kô ðc thõm thịt cho lắm nhẩy
Ch?g ta k? thể ?ỡ ?c những ?ứa ngu bởi ch?ng n? qu? ??g v? c? t?nh chất nguy hiểm
Quote
Like
Share

Joined: April 30th, 2009, 2:43 am

June 22nd, 2009, 11:46 am #30

cùng hoạt ðộng nào..................... =]]
??)-? ....? ...?a??u?ra... Ja? ...( ?`??.????U ??? shinbj?- ?.???? ) ?....
Quote
Like
Share