Pucca.yenb12

Pucca.yenb12

Joined: August 8th, 2009, 3:43 am

August 9th, 2009, 9:23 am #1

10B12 Zo^ Dich.hehe.I LOVE YOU.:*

Code: Select all

<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/y.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/n.gif" border="0"></a>
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

August 15th, 2009, 3:07 pm #2

10B12 vô ðịch la liếm, oh yeah :))
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

luv_b12
Chuy?n Nghiệp
Joined: August 5th, 2009, 12:47 am

August 16th, 2009, 11:30 am #3

b12 ma li.hjhj.
&#272;&#7915;ng t&#7921; h?o v? m?nh Ngh?o m? h&#7885;c Gi&#7887;i, h?y t&#7921; h&#7887;i sao m?nh Gi&#7887;i m? v&#7851;n Ngh?o.
&#272;&#7915;ng t&#7921; ti v? m?nh Gi?u m? h&#7885;c "r&#7889;t", h?y t&#7921; tin v? m?nh "r&#7889;t" m? v&#7851;n Gi?u
Quote
Like
Share

Joined: August 8th, 2009, 3:43 am

August 18th, 2009, 1:30 pm #4

Vo* van? b12 la liem" nao` o day^ thia" nhj? b-(

Code: Select all

<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/h.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/a.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/i.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/y.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/e.gif" border="0"></a> <a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/25/n.gif" border="0"></a>
Quote
Like
Share

heo xih ^^
L?o l?ng
Joined: May 2nd, 2009, 2:15 pm

September 19th, 2009, 1:44 pm #5

thì 4r b12 trong khối 10 nhìu cm 2 pic nhất :))
k la liếm thì là jì hả e =))
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh em s&#7869; ch&#7881; c? m?nh anh
N&#7871;u xa anh em s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; anh ngh&#297; th&#7871; kh?ng anh

Quote
Like
Share

pucca_love_garu
Th?nh Vi?n
Joined: October 18th, 2009, 8:03 am

January 16th, 2010, 5:15 pm #6

luv_b12 wrote: b12 ma li.hjhj.
hix b12 cai je` chi? duoc cai'' 41 dua kon gai vs 4 dua kon zai. thoi nhuong cho to 1 dua di, hihi hihi to hua se~ cham soc cho b y can than!
Quote
Like
Share

rapper_mixno_kool_nhok
Chuy?n Nghiệp
Joined: October 28th, 2009, 1:26 pm

January 18th, 2010, 2:27 pm #7

thì bạn chọn đi !! ai cấm đâu !!!
Quote
Like
Share

pucca_love_garu
Th?nh Vi?n
Joined: October 18th, 2009, 8:03 am

January 18th, 2010, 2:52 pm #8

rapper_mixno_kool_nhok wrote: thì bạn chọn đi !! ai cấm đâu !!!
nao ai gjam chon, nho dau bon no vao xau xe, giet chet thi toi nghiep lam hjx b-(
Quote
Like
Share

girlbannem_bankem
La liếm tốt
Joined: April 30th, 2009, 10:00 am

January 19th, 2010, 1:04 pm #9

ui joi`. em ko phaj? lo, em sang lop' day" ma` hoi?, chak" chan" ca? lop" se~ "hie^n' da^ng" ban, Doan` Tu' Nam ngay y' ma`
Quote
Like
Share

pucca_love_garu
Th?nh Vi?n
Joined: October 18th, 2009, 8:03 am

January 19th, 2010, 3:14 pm #10

girlbannem_bankem wrote: ui joi`. em ko phaj? lo, em sang lop' day" ma` hoi?, chak" chan" ca? lop" se~ "hie^n' da^ng" ban, Doan` Tu' Nam ngay y' ma`
em nào dám hả chị , sang ðấy ðể bọn nó vả vỡ mặt em ra à, hix :(
Quote
Like
Share