Moderator: fergusinh_a4

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 12th, 2009, 3:54 am #51

hé hé h mới vô phàn này ðọc
Luân õi
k có chị dọa liệu có 4rum ðể chị em cùng chém gió k
ha ha ha
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 12th, 2009, 5:13 am #52

hự! mổ ák qá! nhýg mờ k có ảnh ad àk:(
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 12th, 2009, 5:32 am #53

ad xấu quá k dám post
:))
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 13th, 2009, 11:53 am #54

xấu nhýg kết kấu nó ðẹp là ok r1 :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Like
Share

DcR.LizK
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:42 am

May 13th, 2009, 3:39 pm #55

dau^ ma*t mui~ admin ra sao????????
StreetRocker Team - BnDoubleT Crew - K1 Band
Mail: dcrlizk@gmail.com
FB: http://www.facebook.com/Dcrlizk

Like
Share

Mr_co0l
Ma mới
Joined: May 13th, 2009, 3:49 pm

May 13th, 2009, 4:36 pm #56

admin giấu mặt ðể tránh ãn củ ðậu >:)

I'm Nemo
Like
Share

Jin_b4bY
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 3:04 am

May 14th, 2009, 2:05 am #57

@Min & NXT: thanx thanx, ju 2 ngừi wa'
@Adm: ông ko dám chém lại tuj hở b-), khổ thưn ông mọi ngừi hình như về fe tuj hjt' òi :))
Mọi ngừi thik koy hình adm, để em post cho koy nha

Định cut nguyên kái mặt ông ý ra òi phóng to lên, nhưng ảnh nj` resize òi, phóng lên mờ njn thôy
Tr?i tim chỉ l?m những g? n? nghĩ rằng n? cần phải l?m.
Khi n?o n? thật sự muốn loạn nhịp, n? sẽ loạn nhịp.
Chiều chuộng tr?i tim l? điều kh?n ngoan để n? kh?ng bị tổn thương.
D? ? tr? c?n vướng bận, h?y tạm để tr?i tim điều khiển.
Nh?t l? khi tim m?nh im tiếng, c? thể l?m j` ngo?i việc cứ để n? im tiếng...

Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 14th, 2009, 3:41 am #58

mun.s2 wrote:xấu nhýg kết kấu nó ðẹp là ok r1 :))

ha ha
nhưng kết cấu k đẹp
nên pahir giấu
mà chụp ảnh có biết kết cấu ra sao đâu
adm ơi
post ảnh nên nào
k chị vả đấy
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

May 14th, 2009, 3:41 am #59

mr_co0lboy là ai đấy
nhìn lạ ê
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 14th, 2009, 4:21 pm #60

A mìg biết a lày :))
Đã từg vào blog anh í la liếm =))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share