Moderator: fergusinh_a4

kull_kull
Th?nh Vi?n
Joined: June 3rd, 2009, 1:46 pm

June 6th, 2009, 8:05 am #61

b-( b-( b-( Mổ thj` cý' mổ noi' nhiu` wa' trõi` ôm' thêm!!!!
Khổ kon pe' nhý mjk` fải xem tận 4 trang liên` lồi hêt' cả mãt'!! :( :( :(ADMIN: Y?u cầu ?ể chữ k? nhỏ nhỏ th?i
Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 8th, 2009, 12:28 am #62

cky. tku+0+ng` ma(c. wa^n` xa` l0n? ngoai` wa^n` dai` uh ;;)
I GONNA BE A BAD BOY
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 11th, 2009, 7:57 am #63

Sặc ai bảo thế ðấy =))
K fải quần xà lỏn :">
Quần...
Cõ mà =))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 12th, 2009, 11:46 am #64

em gọi kái kuần màh xiu nhưn mặc ngoài kuần rài nàh kuần xà lỏn
I GONNA BE A BAD BOY
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 12th, 2009, 4:47 pm #65

Omg siêu nhân toàn mặc quần xà lỏn hả :))=))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 13th, 2009, 1:51 am #66

ai kũng mặc màh,nhưg màh mặc pên trong
riêng super man,batman,thì mặc pên ngoài
kòn gao ranger,xn nhân cuồng phong, xn dế,xn ninja,....blah.. blah kũng mặc pên trong kuần rài
I GONNA BE A BAD BOY
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 13th, 2009, 8:17 am #67

Em đi điều tra tìm hiểu hở zù
Siêu nhân có áo choàg nữa muh >"<
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

June 15th, 2009, 1:48 am #68

àh nà đag nói vìa kuần xà lỏn
I GONNA BE A BAD BOY
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

July 3rd, 2009, 6:42 pm #69

sờ top ở ðây naz', chuẩn bị mổ mem mới
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Like
Share

mr.lil'zu
L?o l?ng
Joined: April 30th, 2009, 9:00 am

July 7th, 2009, 2:21 am #70

m0^? may` dug' hok loan. Lua^N =))
I GONNA BE A BAD BOY
Like
Share