Moderator: Vic

Đồng Bào 10b11 Chú ý

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

April 28th, 2009, 2:19 am #1

Mời các bạn bấm vào đây để zô 4r 10b11 ủng hộ nào.
Yêu cầu ae 10b11 chuyển nhà sang bên này cho đông vui nhé:X
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share

iamfuna
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 26th, 2009, 3:08 am

April 28th, 2009, 5:18 am #2

vắng vẻ quá
chúc topic ðông vui nhé
Luân õi
yêu cýng
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 28th, 2009, 12:11 pm #3

Tớ cũg quen 1 e 10b11 trên blog hay sao íh, ðể bảo e íh vào ủg hộ 4rum nha
Chúc topic admin mở ðôg khách ạ :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

April 28th, 2009, 7:19 pm #4

day t tu*` qoc' ja A6 sang ung? ho. b11 day hj`h`j oaj' lop' cua? amjn ma jt khach hon ca? lop' cua? mjn` hj`hj` <<toan 2cj mod caj nhau sao chang dong.. =))
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

April 29th, 2009, 2:28 am #5

Sao lại bảo 2 chị mod cãi nhau :))
Đây là tranh luận [-x
Tranh luận... =((
Ko đc bảo 2 chị mod cãi nhau :(
Đây là có tinh thần xây dựng 4rum mà em :))
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Luca10a2
Th?nh Vi?n
Joined: April 28th, 2009, 1:32 am

April 29th, 2009, 8:41 am #6

sis nói đúg
đây là tranh luận
mà e đề nghị A Jn viết TV có dấu ná :@
ngồi dịc xg chắc cận thêm mất
&#8362; ?&#971;?&#261;?&#8362; ......?&#9679;I?m&#1740;? ?&#345;&#256;z?&#9679;?
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

April 29th, 2009, 5:50 pm #7

Viết không dấu del bài, cảnh cáo 20% nha ku Cg`
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

nghja_chrjs
La liếm tốt
Joined: April 27th, 2009, 1:43 am

May 1st, 2009, 8:51 am #8

hjhj, box này chán nhỉ, lởm hơn box tao rồi ku ộp ơi, ae b11 đâu nhỉ. Hjhj, mà t mới nhớ, lớp đấy làm j có a nhỉ=)), toàn chị thôi:))
&#273;&#7901;i l? b&#7875; kh&#7893;....m? ch?ng sinh l&#7841;i k bi&#7871;t b&#417;i....amen :))
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 1st, 2009, 12:11 pm #9

Lớp cháu có anh Xoan ðấy. Mà mấy anh lớp cháu có phải anh ðâu, toàn là . . .
Quote
Share

Joined: May 1st, 2009, 1:34 pm

May 1st, 2009, 2:37 pm #10

HiHi!!BAk AN phát biểu ðúng ghê!!lớp cháu làm j coá anh chỉ toàn là chị thui!!
Quote
Like
Share