Moderator: Vic

Joined: April 30th, 2009, 2:43 am

May 5th, 2009, 3:10 am #21

ừa....................... ko bít ðýợc mấy ðây b-(
may ko vào ðề 1........... ko thỳ chịu ...... ngồi mà cắn bút :(
??)-? ....? ...?a??u?ra... Ja? ...( ?`??.????U ??? shinbj?- ?.???? ) ?....
Quote
Like
SharepÉ_tÂm
Ma mới
Joined: May 9th, 2009, 1:49 am

May 9th, 2009, 1:57 am #24

ung ho. forum cua? 10b11 :X:X =))
Quote
Like
Share

nguyentrongtien12a5
La liếm tốt
Joined: May 9th, 2009, 7:25 am

May 18th, 2009, 2:27 am #25

hehe.. anh k bik de^? vietkey da^Y"... em thU? del bai` anh sem na0`....hjx...b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-( nhin tha^y" chua.. hehe
???????g?????ↅ??
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 18th, 2009, 3:57 am #26

k být viết việt key là sao! họi k phại anh là ng` nc' nào đếy ạk :))
thăm lớp kái nào
đc týp đón k vệy
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 18th, 2009, 11:50 am #27

Lớp em tiếp đón nồng nhiệt. Chị thích bọn em tiếp đón kiểu fan hâm mộ cầm rổ úp sọt thần tượng ko ạ??? Hay là kiểu thương thì cho roi cho vọt :))
Chị thích kiểu gì lớp em cũng chiều =))
Quote
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 19th, 2009, 1:40 am #28

oh no no! chỵ chỷ thík tiếp ðón theo kiểu kái rỳ kúg miễn phí ýh :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

pÉ_tÂm
Ma mới
Joined: May 9th, 2009, 1:49 am

May 19th, 2009, 2:40 am #29

sR.mAy" eM ko cAi` dC. viEtkEy :((
fOrUm lOp' mYk` vaNg" vE? thA^t.:((
nguyentrongtien21a5 lA` anh tiE^n' lUn` lop'12a5 da^Y' Ak.
ngia_chirs la` ngiA~ a6 Ak. ,adm luA^n..De? cA? hY`k cUa? UyE^n kjA`. .Ht CC forever nuA~ cKu" :)) ;;)
cHy. mUn bao? thyk" kjeu? chao` don' mjen^~ phi'.nhung ma` lop' eM co" kjeu? mien^~ phi" dac. bjet. lam'.Chi co" nha^n. k?
Quote
Like
Share

pÉ_tÂm
Ma mới
Joined: May 9th, 2009, 1:49 am

May 19th, 2009, 2:40 am #30

sR.mAy" eM ko cAi` dC. viEtkEy :((
fOrUm lOp' mYk` vaNg" vE? thA^t.:((
nguyentrongtien21a5 lA` anh tiE^n' lUn` lop'12a5 da^Y' Ak.
ngia_chirs la` ngiA~ a6 Ak. ,adm luA^n..De? cA? hY`k cUa? UyE^n kjA`. .Ht CC forever nuA~ cKu" :)) ;;)
cHy. mUn bao? thyk" kjeu? chao` don' mjen^~ phi'.nhung ma` lop' eM co" kjeu? mien^~ phi" dac. bjet. lam'.Chi co" nha^n. k?
Quote
Like
Share