Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 14th, 2009, 12:12 pm #91

Tớ sợ nãm sau tớ bị ðúp :))
Sợ nãm sau có thầy cô nào khó tính
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

June 15th, 2009, 1:29 am #92

chắc cũng dễ thôi ạ
dù sao cũng cuối cấp nên các thầy cô cho vừa học vừa chõi mà chõi là chủ yếu , học là chính
:)) :)) :)) :)) :))
Quote
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

June 15th, 2009, 2:13 am #93

konf lâu ðy :(
tỷh lại ðy kýg
thầy chỉh mà cho vừa chõi vừa học ák
mà lớp chỵ lúk bt kũg v\nhý vừa chõi vvừa học r :"> :))
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

June 15th, 2009, 5:45 am #94

Thầy Chỉh Cho bài Khó lắm
Qủa này Xui thầy Cho Bài KT Thật Là Khó Vào
:)) :)) :)) :)) :))
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

June 15th, 2009, 8:32 am #95

anh devil k kần xui!
bt đã khó nhăn nhở ra r :((
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 15th, 2009, 11:20 am #96

:))
Tớ muốn ði học thêm thầy Chỉnh :(
Ai xin hộ với :((
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

June 15th, 2009, 12:41 pm #97

thầy Chỉnh dạy thêm bọn lên 11 như em đấy
có thích vào học lại
còn lên 12 thì em chịu
Quote
Share

devilboy2512
Tr?m Spam :)
Joined: May 9th, 2009, 6:46 am

June 15th, 2009, 12:51 pm #98

Có ðấy
Rủ ngýời ðy
Rồi anh bảo thầy Cho
:)) :)) :))
ẢNH THUỞ B?....
...............
...............
?i V?i

--------------------------------
Admin: Ảnh to qu? resize lại đi
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

June 15th, 2009, 4:08 pm #99

Nhớ nhé
Nhýng khoảng bao nhiêu ngýời hả anh
/all : Bạn nào 11->12 học thêm toán thầy chỉnh với tớ koooooooooo ?
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

June 16th, 2009, 12:29 am #100

vớ vận dạy đâu mà dạy :-<
tao đây kòn k học nữa đợi đến thág 7 mới dạy :))
Ta l? b&#7841;k k&#7889;t tynh :"> :))
Quote
Like
Share