Moderators: Bo.kute9x, ssl0v3, fergusinh_a4, ngokxit.s2

missyou9x
La liếm tốt
Joined: August 20th, 2010, 2:15 am

October 9th, 2010, 12:26 pm #21

ai ngu the
cac cu da day: noi nguoi pai ngi den minh
Like
Share

Bo.kute9x
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: August 9th, 2009, 6:13 am

October 9th, 2010, 2:04 pm #22

=)):)) chả l.quan n.g.u là ngu à =)):))
mình đc hẹn đi uống nước à :X
http://vn.360plus.yahoo.com/Billy-Bo
1 con đường vốn hok thể đi sao vẫn cứ ngoan cố m? đi cho l?ng n?y rướm m?u?
[Phải đi chứ]
...... phải đi để bik ph?a sau hạnh ph?c c?n c? nỗi đau
.........phải đi để bik ph?a sau nụ cười c?n c? nước mắt
...........phải đi để bik ph?a sau sự hiện diện của 1 ng` c?n c? sự ra đi
..............phải đi để bik sau t?nh iu l? ch?c ph?c
.................phải đi để bik rồi l?ng ng` c?n c? thể bạc bẻo đến đ?u
....................cũng như phải đi để bik c? những ng` trong t?nh iu lu?n ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ng?y ai đ? c? thể iu họ m? chờ ng?y họ c? thể ngừng iu ai đ?

Đ?i khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần bu?ng tay ... cần cho đi để rồi c? nhiều hơn ...

Đ?i khi ... con người ta cần kh?c ... kh?c thật lớn để rồi lại cười thật to ...

Đ?i khi ... con người ta cần 1 m?nh ... 1 m?nh để biết c? nhau l? quan trọng như thế n?o ...
Like
Share

ily102
Th?nh Vi?n
Joined: October 5th, 2010, 4:40 pm

October 9th, 2010, 4:37 pm #23

=))~ Uống nước dễ bàn chuyện hơn mà :-j~
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

October 10th, 2010, 1:11 am #24

qa box khác nc đê, closed.
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Like
Share