Moderator: LuvJessica

Nội Quy Của Topic

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 7th, 2009, 1:24 pm #1

Bất cứ ai vào topic đều phải viết vài chữ! :)) VIết chữ phải coá dấu chấm hết
Quote
Like
Share

w4iting4you
C? m?u mặt :)
Joined: May 4th, 2009, 4:01 pm

May 20th, 2009, 12:10 pm #2

Thông báo:HIện nay mình đang chuẩn bị hành trang về que chăn trâu cắt cỏ khoảng 2 tuần vậy nên mình muốn nhờ 1 bạn nào đó trông nom và quản lí box 1 thời gian Ai có nhu cầu thì pm mình!
Quote
Like
Share

mun.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 28th, 2009, 3:45 am

May 20th, 2009, 12:22 pm #3

kái nềy phại nhắn nhụ að r` ;)
Ta l? bạk kốt tynh :"> :))
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 20th, 2009, 2:34 pm #4

Nhýng sis nghĩ là k cần thiết ðâu
1-2 tuần ðâu fải dài quá ðâu ;)
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share