Moderator: fergusinh_a4

My birthday :)

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

July 20th, 2011, 3:49 pm #1

Vài tiếng nữa tkôi, là sinh nhật mình rồi :*
Tự ckúc mình 1 sinh nkật vui vẻ nké :| Hpbd Lu ^^ hi. Cố gắng 1 tuổi mới không làm bmẹ và mọi ng` thất vọng nữa nké, hi. Cố lên nào Lu ơi :) m` làm đc Lu ạ :D
Tự tin để đứng vững :D
M?y trọn kiếp sẽ chung t?nh với gi?
Chọn t?nh anh sẽ chỉ c? m?nh em
Nếu xa em anh sẽ buồn m?i m?i
C? bao giờ em nghĩ thế kh?ng em

Quote
Like
Share