Moderator: fergusinh_a4

Muc Nay` Chua Co Aj Post Ak

Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

May 7th, 2009, 3:00 pm #1

chuyen muc sjnh nhat hen offline xjn chao cac ban mac du` mjn chua lam mod cua? muc ne` nhug cu' dog gop' 1 pix cho no' du? trog forum hj`hj`
sau day thj cac' ban nao muon dog gop thj vao day up ngay sn cua cac' ban len va co' djeu kjen thj fr <<tat ca cac' mem, mod cug` admin se~ tap. hop. laj va` neu co djeu kjen se~ to? chuc sn offline taj dja djem nao do' nhu taj truong`..v..v hj`hj`
t0*' xjn dong' gop 1 fat' sn t0*' ngay` ..............30 -10 <<cac ban nho' co' wa` naz' ha`ha`

3thanh vien trog pic cua chug ta:
* anco 19-8
* cris 7-3 <<wa roi hehe :)) nam sau vay na crjs
* pop 6-6
*adm 21-7
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share

Deleted User
Deleted User

May 7th, 2009, 3:38 pm #2

tớ cũng ðóng góp, méo mó có hõn ko? (biết ðâu ðýợc tặng quà) :))
tớ sinh ngày 19-8, sắp rồi ðấy. Mọi ngýời cứ chuẩn bị quà ði, tớ luôn luôn ðón nhận nhýng ðừng chờ ðợi sự cảm õn =))
Quote
Share

Joined: May 1st, 2009, 1:34 pm

May 8th, 2009, 2:07 pm #3

;;) Bak An àh còn lâu,phải đến lượt cháu đã =)) cháu 6-6 nàh,,dê nhớ was há!!
Sinh nhật cháu khao các bak đi ăn thịt chó mắm tôm Ok
Quote
Like
Share

nghja_chrjs
La liếm tốt
Joined: April 27th, 2009, 1:43 am

May 9th, 2009, 11:26 am #4

hjhj, hay qua' mod chrjs cung~ vao` da^y gt nhe', chrjs sinh ngay` 7-3 de~ nho' ho*n ban. Pop kia (vi` gan` mung`8-3 ma`
&#273;&#7901;i l? b&#7875; kh&#7893;....m? ch?ng sinh l&#7841;i k bi&#7871;t b&#417;i....amen :))
Quote
Like
Share

my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 9th, 2009, 1:27 pm #5

chúc mừh sn t đê
My xih.......
Quote
Like
Share

Mr.Vic
C? t?n tu?i
Joined: April 28th, 2009, 2:56 pm

May 9th, 2009, 5:08 pm #6

m` ak' fan' b-( b-( kju thaj do cua m t get lem oy y;
..............one life............one dream..........
........one happiness....one love......^@^!!............
Quote
Like
Share

xmr.bk
Th?nh vi?n nhiệt t?nh
Joined: April 23rd, 2009, 1:10 am

May 9th, 2009, 5:17 pm #7

Cho e bon chen 1 chân naz'.
21.7 : nhớ nha
M?y tr&#7885;n ki&#7871;p s&#7869; chung t?nh v&#7899;i gi?
Ch&#7885;n t?nh anh s&#7869; ch&#7881; c? m?nh em
N&#7871;u xa em anh s&#7869; bu&#7891;n m?i m?i
C? bao gi&#7901; em ngh&#297; th&#7871; kh?ng em

Quote
Like
Share

my xih
C? m?u mặt :)
Joined: April 26th, 2009, 1:30 pm

May 10th, 2009, 6:14 am #8

thằh kia m` thyk chết à b-(
bm` lại đá cho tuh hết cả alo lên bh =))
My xih.......
Quote
Like
Share

Min.s2
VIP mem
VIP mem
Joined: April 26th, 2009, 1:14 pm

May 10th, 2009, 5:12 pm #9

Zê mìh sn 3-6 =))
Vào la liếm tí :))
Nhớ kả qà quốc tế thiếu nhi nhé ;;)
Nhưg hôm í ngỉ hè r` sao giờ :((:((
Lying close to you feeling your heart beating and I'm wondering what you're dreaming, wondering if it's me you're seeing
Then I kiss your eyes and thank God we're together
I just want to stay with you in this moment forever, forever and ever.. :)Quote
Like
Share

snow_queen_0812
Chuy?n Nghiệp
Joined: May 9th, 2009, 2:39 pm

May 11th, 2009, 12:50 am #10

Chết thật! có mình là non nhất, đã năm 1993 rồi lại còn tháng 12, còn lâu quá đi !
Quote
Like
Share