Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 13th, 2009, 1:55 am
Last active May 13th, 2009, 2:05 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)