bimbim_cuibap_9x
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 13th, 2009, 1:17 am
Last active October 9th, 2010, 1:02 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)