Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 5 Jan 1993
Groups
Joined May 11th, 2009, 11:54 pm
Last active January 22nd, 2010, 7:53 am
Total posts 19 Search user’s posts
(0.12% of all posts / 0.01 posts per day)

Signature

╚??m ??? kh?'? ??hj ???`j ?g??`j ?h?'? h?'?
╚??m ??? ߵ?`? ??hj Th?' Gj?'j d?j ?h??.....
╚??m ?hj ??h?'? khj ?g??`j ??? ?m kh?'?....
╚?V?` ?m ߵ?`? ??hj ?g??`j ?'? x? ?m.......
??????r??v?????v?????