ninja
C? t?n tu?i
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined April 26th, 2009, 2:16 pm
Last active May 31st, 2009, 2:21 pm
Total posts 78 Search user’s posts
(0.51% of all posts / 0.02 posts per day)