loveu_forever_0393
Th?nh Vi?n
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 13 Mar 1993
Groups
Joined May 11th, 2009, 3:06 am
Last active August 23rd, 2010, 2:14 pm
Total posts 63 Search user’s posts
(0.41% of all posts / 0.02 posts per day)