Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined 2:46 AM - May 11, 2009
Last active 2:52 AM - May 11, 2009
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)