Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 8th, 2009, 5:11 am
Last active August 14th, 2009, 6:34 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)