lethuy1610
Ma mới
Location BD12
Interests Rainging.....broken heart
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 16 Oct 1992
Groups
Joined April 26th, 2009, 1:37 pm
Last active May 31st, 2010, 3:10 am
Total posts 25 Search user’s posts
(0.16% of all posts / 0.01 posts per day)

Signature

CH?N L? N?O CẤM NAM Y?U NỮ
PH?P LUẬT N?O CẤM NỮ Y?U NAM
M?NH LỰC N?O X?A TAN NIỀM THƯƠNG NHỚ
GIAI CẤP N?O PH? VỠ ĐƯỢC T?NH Y?U