w4iting4you
C? m?u mặt :)
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 4th, 2009, 4:01 pm
Last active October 8th, 2010, 3:20 am
Total posts 191 Search user’s posts
(1.24% of all posts / 0.06 posts per day)

Signature