ngockhanh12a3
Yahoo! screen name boynoithanh_timgirlxuhoa_127
Location T?y Mỗ- Từ Li?m- H? Nội
Interests y?u thể thao như đ? b?ng, đ? cầu, v? thuật......................
Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 12 Jul 1991
Groups
Joined May 4th, 2009, 5:17 am
Last active May 10th, 2009, 8:21 am
Total posts 5 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)