Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1993
Groups
Joined September 13th, 2016, 12:28 pm
Last active September 13th, 2016, 12:31 pm
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)