Bạn học khối nào? Khối 12
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Bạn đến từ đâu??? Hanoi
birthday 2 Feb 1992
Groups
Joined 7:41 AM - Apr 18, 2016
Last active 8:05 AM - Jan 12, 2018
Total posts 17 Search user’s posts
(0.11% of all posts / 0.02 posts per day)