Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 19 Apr 1991
Groups
Joined December 10th, 2015, 6:50 am
Last active July 4th, 2016, 9:34 am
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)