Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1993
Groups
Joined January 9th, 2015, 8:47 am
Last active January 9th, 2015, 8:50 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)