Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1993
Groups
Joined October 18th, 2014, 6:31 am
Last active October 18th, 2014, 7:22 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)