Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 14 Jan 1990
Groups
Joined October 3rd, 2014, 1:52 am
Last active October 3rd, 2014, 3:04 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)