Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 1 Jan 1993
Groups
Joined September 27th, 2014, 3:09 am
Last active September 27th, 2014, 3:35 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)