Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
Groups
Joined May 3rd, 2009, 1:45 pm
Last active December 10th, 2012, 1:12 pm
Total posts 4 Search user’s posts
(0.03% of all posts / 0.00 posts per day)

Signature

N.T.T.H