Bạn học khối nào? Khối 10
Giới tính Nam
Bạn làm chức vụ gì trong lớp? 1. Lớp trưởng
birthday 14 Jan 1990
Groups
Joined August 23rd, 2014, 1:26 am
Last active August 23rd, 2014, 2:19 am
Total posts 1 Search user’s posts
(0.01% of all posts / 0.00 posts per day)